• Stopp för nytt sjukhus i Räppe

   

  Det är med tungt hjärta och oro för framtiden som vi tvingas konstatera att vi är tvungna att fatta detta beslut, inte minst för att kunna säkra en god vård och löneutveckling för våra medarbetare.

  Nya ekonomiska förutsättningar med bland annat kraftig inflation och höjda räntor gör att vi tvingas avbryta arbetet med ett nytt sjukhus i Räppe. De stigande kostnaderna har gjort det ekonomiskt omöjligt att klara av den stora kostnaden för ett nytt sjukhus samtidigt som vi Kristdemokrater värnar om kärnverksamheten, en god sjukvård för kronobergarna.

  ”Härtill är jag nödd och tvungen som biskop Brask uttryckte det 1517” kommenterar Anna Zelvin, kristdemokratiskt regionråd. ”Vi tvingas nu fatta ett sämre beslut än det som låg men vi politiker tvingas ibland att ta ansvar i en osäker tid. Vi måste värna om kärnverksamheten, en bra sjukvård, god patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare” säger Anna Zelvin vid dagens pressträff.

   

  Anna Zelvin (KD)

  Regionråd Region Kronoberg

  Tel 0768-720734

  e-post anna.zelvin@kronoberg.se