• VI TÄNKER INTE GE OSS. VI BEHÖVER TILLGÄNGLIGA VÅRDCENTRALER.
  💰✅ KRISTDEMOKRATERNA VILL STÄRKA LÄNETS PRIMÄRVÅRD MED 120 MILJONER!
  Jag yrkade i tisdags på regionfullmäktige att använda regeringens extra sektorspengar till att hörsamma vårdcentralernas egna önskemål om hur de bäst såg att pengarna skulle komma till nytta för en mer tillgänglig vård i hela länet.
  😡 Majoriteten (S+M) röstade ner förslaget och ville återigen lägga stora delar av dessa extra miljonerna till att släcka bränderna i sjukhusvården. Vi vill lösa de långa väntetiderna på akuten med större tillgänglighet på länets vårdcentraler. Majoriteten ville inte lyssna men en samlad opposition vet att det här är vägen vi måste gå.
  ➡️ 10 miljoner av dessa medel kan användas för att rekrytera läkare men vi vet att en hållbar lösning inte är att anställa personal på kortvariga sektorspengar.
  Därutöver yrkade vi för:
  🏥✅ Att utvärderingen av planeringen inför NYTT AKUTSJUKHUS i Räppe ska ges tid hos organisationen att ta lärdomar av. Denna rapport visade att mycket av framtida byggnationer kan göras betydligt bättre. Nu måste vi ta lärdom av våra misstag.
  🫁✅ Vi behöver stärka informationen om behovet av att fler ska registrera sig som ORGANDONATION i Kronoberg för att rädda liv.
  🚍✅ För en levande landsbygd slår vi fast att NÄRTRAFIKEN måste vara kvar och utvecklas i hela länet. Nu försämrar majoriteten för människor på landsbygden när det dra in på möjligheten att åka kollektivt genom att avskaffa närtrafiken.
  ❤️‍🩹 ✅ Nu satsar vi på viktig vård för Kronobergarna som drabbas av hjärtinfarkt. Men 56 miljoner investerar vi nu i efterlängtad HJÄRT- OCH KÄRLRÖNTGEN. Kronobergare slipper skickas till Blekinge i samma omfattning. Välkommet och efterlängtat att få till denna vård i länet.