• Eva Johnsson

    Idag presenterar vi Eva Johnsson som har blivit vald till vice ordförande för Musik i syd. Ordförande för Musik i Kronoberg samt vice ordförande för
    kulturnämnden.