Det är nu flera faktorer som påverkar Region Kronobergs totala ekonomiska prognos, idag och i ett längre perspektiv. Kriget i Ukraina, energikrisen, räntehöjningar och den kraftiga inflationen får stor påverkan på den totala ekonomi vilket i sin tur påverkar våra planerade investeringar som bl.a. sjukhusbygget i både Växjö och Ljungby. Vi står också inför behov av att investera och bygga ut primärvården.

  Samtidigt kvarstår behovet av att vi behöver få till fungerande lokaler, god arbetsmiljö och en vårdmiljö som optimerar patientflödet och patientsäkerheten.

  ”-I rådande läge måste vi som förtroendevalda ta ansvar över helheten, se över de ökade kostnadskalkylerna och ta omtag för att se hur vi fattar bästa beslut idag och för framtidens patienter, vård och medarbetare också i det längre perspektivet”, säger Anna Zelvin (KD), regionstyrelsens 1:e vice ordförande.

  Med anledning av detta ger vi i den politiska ledningen idag regiondirektören i uppdrag att se över regionens planerade investeringar (framför allt nytt sjukhus i Räppe och om- och tillbyggnad i Ljungby), och ta fram förslag på hur man kan sänka de förväntade driftskostnaderna.

  Översynen av helheten och förslag på åtgärder, nytänk och omtag ska presenteras senare i vår till den politiska ledningsgruppen.

  För att komma i kontakt med Anna Zelvin kan ni skriva till:

  anna.zelvin@kronoberg.se