I Smålandsposten kan man läsa en insändare som är inskickad av medarbetare på kvinnokliniken. I den hävdar skribenterna att det finns politiskt fattade beslut om att stänga ned vissa delar av verksamheten i samband med flytten till det nya sjukhuset. Detta stämmer inte.

  Vi i den politiska majoriteten har inga ambitioner att stänga ned för kronobergarna viktig kvinnosjukvård, vi vill tvärtom stärka den! Kvinnohälsovården är en otroligt viktig del i vårt sjukvårdssystem.

  Vi önskar därför att rikta oss direkt till er som har skrivit insändaren: kontakta gärna oss för att föra samtal om processen för framtidens kvinnohälsovård. Vi vill gärna prata med er om hur vi ska organisera oss för bästa möjliga utfall!

  Ni når Ida, ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden på
  Tel: 0738252613.
  Emil Torstensson, vice ordförande i hälso och sjukvårdensnämnden på
  Tel: 0706512936
  Anna Zelvin, vice ordförande i Regionstyrelsen på
  Tel: 0768720734
  Alliansen i Region Kronoberg