• Centrum utan bilar? Nej-men fler gågator!

  Ur Sydsvenskan

   

  ”– Man talar om en bilmjuk zon där bara tillgänglighetstrafik ska tillåtas. Det är inte helt klart vad det är för något, men som jag tolkar det kommer det att slå mot handeln. Att det inte kommer att finnas möjligheter att köra fram med bil till butikerna, säger Gunnar Brådvik (KD) som krävde att denna del av strategin arbetas om.

  Han påpekar att en hel del enskilda handlare varit skeptiska till detta.

  – Handeln kring Botulfsplatsen, dit...

 • Nej vi tänker inte montera ner Lunds kulturliv!

  Hedvig Åkesson, kommunalråd och Gunnar Brådvik, ledamot i Kultur och Fritidsnämnden replikerar på en insändare från vänsterpartiet: Nej, vi tänker inte montera ner Lunds kulturliv

  I en i en insändare frågar Vänsterpartiet Kristdemokraterna om vi vill sluta med Sommarlund, konserter i Stadsparken och gratis evenemang som kommunen riktar till barn och unga. Detta med anledning av den motion vi lagt om en extern granskning av osund konkurrens från kommunen gentemot näringslivet.

  Vi ön...

 • Kolla vår årskrönika för 2023!

  KLICKA HÄR!

 • Nej till en innerstad utan bilar!

  Johanna Rosen är vice ordf i miljönämnden, och nybliven ersättare i Kommunfullmäktige för KD: Här går hon emot en motion från miljöpartiet.

  Citat ur Sydsvenskan:

  – Vi måste förstå att det finns ett betydande antal hushåll i Lund som äger bilar. Alla bor inte bredvid en hållplats till spårvägen eller ens en busshållplats och alla väljer inte att cykla. Vi kan inte bortse från den vardagliga stressen för familjer, där föräldrarna arbetar och barnen behöver hämtas och lämnas på oli...

 • EU.utbildningen drar igång!

  Eu utbildningen drog igång förra helgen med en heldag i Kristianstad och på 7 andra platser i landet.  Via länk hälsade partiledare Ebba Busch, och Alice Teodorescu  intervjuades av Sofia Damm, kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson med lång erfarenhet  i EU

  De skånska  riksdagsledamöterna  Cecilia Engström  och  Torsten Elofsson  var på plats och  talade och svarade på frågor.

  Martin Hallander , politisk sekreterare i skånedistriktet och nummer 3 på KDs...

 • Vi fortsätter kämpa för Källby!!

  av Gunnar Bråvik, ers i Kommunstyrelsen  insändare i Sydsvenskan 201024 

  I januari 2022 beslutade Liberalerna att ta ställning för att bevara Källby reningsverk i stället för att betala dyra pengar för att pumpa avloppsvattnet till Malmö. Tack vare detta skrinlades Malmöplanerna av kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen behandlade avloppsfrågan igen i juni 2023 efter att det socialmoderata styret valt att ta upp frågan ännu en gång. Philip Sandberg (L) beskrev det då som ett ”riskt...

 • LUND BACKAR IN I FRAMTIDEN

  Aktuella frågor  Sydsvenskan, publicerad 231012

  Lund backar in i framtiden

  Politiskt framställs Lund som visionernas stad där vetenskap och framtidstro är kännetecken. Lund vill ligga i frontlinjen, många gånger läser man ordet ”världsbäst” i målbeskrivningar för kommunens verksamheter. Och visst: Lund drivs av engagerade politiker och förvaltningar. Kommunen rankades i veckan som den bästa klimatkommunen i Sverige, och det är en titel man inte får gratis utan genom målmedvetet arbete....

 • INGEN TUNNEL  TILL ESLÖV!!

  Replik/insändare

  Nej, nej, nej Alexander Kuprijanko – inga milslånga tunnlar 40 m under jord, varken till Sjölunda eller Eslöv!

  Vad jag däremot menar är att det redan finns ett reningsverk i Södra Sandby, som skulle kunna projekteras som en hypermodern anläggning, och avlasta ett större område än nu. Det skulle kunna ta hand om t ex Linero , Dalby m. fl tätorter i öster – även närliggande delar av Eslövs kommun om man där  är intresserad.

  På så sätt hade Källby också avlas...

 • SÄKERSTÄLL KUNSKAPER I SVENSKA INOM OMSORGEN

  Insändare av Dan Backman KD

  Kristdemokraterna vill att Lunds kommun ska erbjuda alla invånare som behöver det en god och högkvalitativ omsorg. För att kunna säkerställa att omsorgen är god måste man som brukare kunna vara säker på att man kan förstå och bli förstådd av den personal som hjälper en.

  Det är naturligtvis av yttersta vikt att brukarna, likväl deras anhöriga, kan kommunicera med personalen på svenska. Detta gäller i såväl äldreomsorgen som inom LSS.

  Vi kristdemokrater...

 • BEVARA VALFRIHETEN – BEVARA PRIVATA LSS BOENDEN

  Möjligheten att själv kunna välja utförare av vård är inte bara en av många bra idéer, utan en ideologisk fråga. Man kan hävda att det kvittar vem som utför jobbet, bara det blir gjort, men dagens vårdtagare är inte längre en passiv äldre person som finner sig i vad andra beslutar vara bäst. Dagens äldre är personer som vet vad de vill och ställer krav, och för vilka valfriheten är oerhört viktig. . Detsamma gäller även personer i alla åldrar, som på grund av olika funktionsvariationer beh...