• Kommunala beredskapslager ska återuppbyggas.

  Möt Per Roos, nummer 3 på kristdemokraternas valsedel till kommunen. Till yrket är han militär och ett starkt tillskott när vi arbetar med vårt Kommunpolitiska valmanifest som kommer att publiceras i slutet av månaden. Hans fokus är självklart kommunens beredskap i kris.

   

  Kommunens förmåga att klara påfrestningar avseende kärnfunktioner ska stärkas för att bygga robusthet. Kommunala beredskapslager ska återuppbyggas. Den kommunala krisberedskapsplanen ska tillföras ytterliga...
 • FLER FAMILJECENTRALER!

  Nu kör vi vidare med fler Familjecentraler i Lund!  Sedan min motion skrevs om den första Familjecentralen , som resulterade i att  den första nu finns på Norra Fäladen, har det blivit fart på partierna i Lund. Nu vill alla ha fler och det ser vi fram emot. Frågan ska inte dras i långbänk längre.

  Du kan läsa mer om familjecentraler här:  https://familjecentraler.se/vad-ar-en-familjecentral1/   

   

  Här började vi:

 • Nu kööööör vi!

  Lista Kommunval 22 Lund

  1.Hedvig Åkesson 2. Agneta Lindskog 3. Per Brandelius Roos 4. Sofia Hallonqvist 5. Gunnar Linde 6. Johanna Rosén 7. Elias B Johansson 8. Torsten Czernyson 9. Paula Bon 10. Gustaf Hamilton 11. Ljiljana Lipovac 12. Dan Backman 13. Daniel Lange 14. Henrik Lindholm 15. Kelemua Kebede 16. Göran Uddbom 17 Gabriel Nordqvist 18 Adrian Repetto 19 Erik Golovtchenko 20 Mattias Svensson 21 Roland Aronsson 22 Ronny Johannessen 23 Fredrik Sjödin 24 Ann-Sofie Frånberg 25 Aaron Milz ...

 • Familjecentral

  Vi gjorde Familjecentraler till en valfråga i Lund Sedan skrev vi en motion till Kommunfullmäktige 2021 invigdes Lunds första familjecentral

   

 • Entreprenörskap och företagande

  Vi ville veta mer om företagande  och entreprenörskap och hade ett medlemsmöte om detta. Kommunens skatteintäkter, sysselsättningsgrad och integrationsförmåga beror i hög grad på hur attraktiv en kommun är för företagarna, både för dem som redan är etablerade i kommunen, och dem som vill komma hit.

  Föredragshållarna Gustaf Hamilton och Johanna Rosen hade livslång kunskap att dela med sig av. Klicka på deras namn så kommer du till en närmre presentation.

  Gustaf Hamilton berättar om ...
 • Hönsgödsel mot smittspridning

  Media världen över har uppmärksammat Lunds kommuns beslut att sprida hönsgödsel i Stadsparken på Siste April för att minska risken för folksamling och smittspridning av Coronaviruset. Det hela möjliggjordes av ett ordförandeinitiativ i miljönämnden av Gustav Lundblad (KD) efter att tekniska förvaltningen bett om tillstånd för gödselspridning.

  – Mot bakgrund av att vi har ett läge där Lund mycket väl kan bli något slags epicentrum för smittspridning under siste april så tycker jag som milj...
 • Prioritera kommunens kärnverksamheter

  Hedvig Åkesson

  Hedvig Åkesson, toppkandidat i kommunvalet.

  Kristdemokraterna ställer upp i valet för att arbeta för att stat, region och kommun återupprättar sina kärnverksamheter. Grundläggande välfärd och trygghet. Vi vill motverka ovarsam hantering av skattemedel och prioritera kärnverksamheten i Lunds kommun.

  Våra viktigaste tre punkter i valet är:

  1. TRYGGHET FÖR ÄLDRE Äldreomsorg måste vara en hög prioritering för alla kommunpolitiker. KD vill införa en äldreboendegaranti för dig ...

 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...

 • ”Vi Kristdemokrater kommer att fortsätta arbeta för att behålla den pedagogiska barnomsorgen!”

   

   

   

   

   

  ”Kristdemokraterna anser inte att argumenten för att fasa ut den pedagogiska omsorgen är tillräckligt starka för att motivera en utfasning. Även om antal barn och anställda har minskat så anser Kristdemokraterna att det fortfarande finns en efterfrågan av den pedagogiska omsorgen samt att möjligheten och viljan att fortsätta bedriva pedagogisk omsorg finns kvar. Kristdemokraterna anser även att rådande skollag...