• LÅT LUNDABORNA FÖRESLÅ NAMN PÅ GATOR

  Motion av Hedvig Åkesson

   

  Låt Lundaborna få föreslå namn på gator

   

  Lunds kommun tillförs regelbundet nya gator i takt med att kommunen växer. Det är viktigt att Lundaborna kan vara med och gestalta stadens utveckling inte bara genom samråd där berörda kan tycka till om bebyggelsen utan även genom att ge förslag på namn på de gator där vi gemensamt ska vandra. Gatunamnen är en viktig del av stadens framtoning i Lund, staden där medeltiden möter framtide...

 • Bråttom med Byahuset i Södra Sandby

  Det gäller att visa action och snabba på i Kommunstyrelsen om inte alla föreningar som nu finns i Byahuset i Södra Sandby ska bli utan lokaler vid årsskiftet. Det skriver Hedvg Åkesson,  kommunalråd  för KD, Gunnar Brådvik KD tillsammans med Axel Hallberg och Shahad Lund, båda partiföreträdare för MP  i en insändare i Sydsvenskan.

 • FOKUS PSYKISK OHÄLSA

  Fokus psykisk ohälsa Ett möte med KD Lund och kringliggande kommuner en vanlig lördagseftermiddag samlade många deltagare . Program Elias B Johansson talade om sitt uppdrag som ledamot i Barn och Skolnämnden, och vilka fokusområden han upptäckt. Stina Brännström Johansen  om hur ungdomar  egentligen mår,  och om antimobbningsprogram i skolan, Per Einarsson, vårt regionråd,  om vad som händer inom psykiatrin. Namnen länkar till minnesanteckningar (under redigering)
 • SFI FÖR UKRAINSKA FLYKTINGAR I LUND!

  Ukrainska flyktingar i Lunds kommun har hittills inte erbjudits SFI. Det blir det ändring på nu. I slutet av mars lade Mattias Svensson förslag om detta till utbildningsnämnden, med anledning av regeringens besked om författningsförändring i frågan. Igår enades nämnden om att snarast möjligt erbjuda SFI. Mattias Svensson (KD) är vice ordförande i nämnden: ”Vi har en moralisk skyldighet att stötta det ukrainska folket, på plats och här i Lund.” ”Att behärska det svenska spr...
 • DET VÅRAS FÖR TEMALEKPLATSER!

   

  Nu är det vår! Solen skiner, fåglarna kvittrar, vårblommorna täcker marken, träden har börjat få en grön ton., och barnfamiljer börjar fundera på vad man ska göra till helgen.  Man börjar leta efter 4-h gårdar och roliga lekmiljöer för barnen. Höjdpunkterna är inte de obligatoriska sandlådorna flankerade med gungor och någon rutschbana, De är anmärkningsvärt ofta tomma på besökare över två-tre års ålder, och många föräldrar upplever dem som tråkiga – Nej det ska vara rolig...

 • BEHÅLL KONSTUTSKOTTET!

  Behåll konstutskottet

  På Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 15 augusti 2013 tillsattes ett konstutskott. Bakgrunden till detta var att Kultur- och fritidsnämnden den 18 april 2012 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för att säkerställa att upphandling av konst sker på ett hållbart sätt. Före detta har det funnits liknande upplägg i Lunds kommun, bl a har det funnits en konsthallsnämnd.

  Enligt beslut i nämnden 23 mars 2...

 • Debattartikel i Kristianstadsbladet  230321

  Viktigt med paus – för vattenkraftens överlevnad

  Äntligen har regeringen beslutat att inleda ett moratorium för vattenkraften och därmed pausa dess miljöomprövning. ”Vi vill säkerställa att inte ett enda kraftverk rivs ut som en följd av en övernitisk tolkning av EU:s direktiv.”

  Detta ska ses i ljuset av flera års nedmontering av det svenska elsystemet, vilket har försatt Sverige i ett utsatt läge. Nu handlar det om att tålmodigt...

 • Paula Bon

  Ny ordförande iför Kristdemokraterna i Lund

 • Gustaf Hamilton, Etta på Regionlistan Expert på Regional utveckling men pratar här sjukvård

  http://wp.kristdemokraterna.se/lund/files/2022/09/video-b41feb4b-35ae-4268-a41a-7f534075d537-1661949210-1.mp4

   

  Gustaf Hamilton har en bakgrund som officer Han har stor  erfarenhet av entreprenörskap sedan han som Vd på Utvecklingsstiftelsen i Landskrona (Fd. Landskrona Finans), hade  ett uppdrag att skapa nya företag. Entreprenörerna skulle hämtas från 3500 varvsarbetare (Öresundsvarvet), 900 sömmerskor och 350 sjöanställda från Landskrona – Tuborg- linjen, som  alla var uppsagd...

 • På plats i valstugan!

  Dimitrios Afenthoulis, Mio Fric och Paula Bon