• LÅT LUNDABORNA FÖRESLÅ NAMN PÅ GATOR

  Motion av Hedvig Åkesson

   

  Låt Lundaborna få föreslå namn på gator

   

  Lunds kommun tillförs regelbundet nya gator i takt med att kommunen växer. Det är viktigt att Lundaborna kan vara med och gestalta stadens utveckling inte bara genom samråd där berörda kan tycka till om bebyggelsen utan även genom att ge förslag på namn på de gator där vi gemensamt ska vandra. Gatunamnen är en viktig del av stadens framtoning i Lund, staden där medeltiden möter framtiden. Staden har en lång tradition av snillrika och historiskt anknutna gatunamn som: Karl XII Gatan, Trollebergsvägen, Kung Oskars väg och Dag Hammarskjölds väg.

  Det finns idag i Lunds kommun en referensgrupp för namnärenden som bereder bland annat beslut till gatunamn i staden.1 Traditionellt lär de flesta av förslagen på namn komma från gruppens medlemmar. Byggnadsnämnden fattar sedan beslut i frågan utifrån gruppens förslag.

  I syfte att bredda kreativitetsbasen kring namnförslag i Lunds kommun föreslår Kristdemokraterna att Lunds kommun inrättar en namngivningsportal på kommunens hemsida. På hemsidan ska planerade framtida gator presenteras och Lundaborna ska kunna lämna in namnförslag på dessa.

  I en stad som Lund finns det många påhittiga medborgare vars språkliga spetsfundighet kan vara till stort gagn i arbetet med att namnge framtidens Lund. Det skulle leda till ett bredare urval av namn för Byggnadsnämnden att välja bland när framtida gator döps i staden.

  Kristdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  Att uppdra åt kommunkontoret att inrätta en funktion på kommunens hemsida där lundabor kan lämna namnförslag på nya gator i Lunds kommun och att de inkomna namnförslagen redovisas till Byggnadsnämnden

  Att uppdra åt Byggnadsnämnden att beakta inkommande förslag från Lundaborna inför beslut om nya gatunamn

  Hedvig Åkesson (KD)

   

  Sydsvenskan