• Fotboll och plastgräsmattor- återremissyrkande

  Vi noterar att Miljönämnden har av miljöskäl bett Kultur- och fritidsnämnden att inte anlägga en granulatplan. Vi i Kristdemokraterna kan bara beklaga att Kultur- och fritidsnämnden, som enhälligt beslutade att skicka ärendet på remiss till Miljönämnden, valt att helt strunta i Miljönämnden yttrande.

  Det finns miljö- och hälsomässiga problem med den föreslagna konstgräsplan. Ett bättre alternativ för såväl miljön som hälsan hade varit en plan med naturgräs eller biokol. Det finns dessutom redan idag en konstgräsplan bredvid den nu föreslagna, nya fotbollsplanen som kan användas de få kalla vinterdagar ett mer miljövänligt alternativ inte skulle kunna brukas.

  Därtill har det, sedan ärendet behandlades i Kultur- och fritidsnämnden, tillkommit uppgifter om att det är ett EU-beslut på gång innan julimånads utgång som ska förbjuda tillsatser av mikroplatser efter en övergångsperiod på åtta år.

  Vi är medvetna om att nuvarande plan är förvisso inte en konstgräsplan av just gummigranulat utan med det granulära materialet sand som ifyllnadsmaterial. Mattan på planen är dock fortfarande av fossilt ursprung och grässtråna består av plastfibrer. Den utgör en källa till mikroplastspridning då dessa nöts och lossnar vid användning och drift.

  Då EU-beslutet tar sin utgångspunkt i just förbud av mikroplaster anser vi i Kristdemokraterna att det vore klokt att invänta det beslut från EU som väntas komma nästa månad kring mikroplatser. Genom att fatta beslut om anläggandet av planen efter semestermånaderna kan vi säkerställa att kommunen inte innan sommaren beslutar om en plan som kanske, om vi har otur, inte är i linje med EU-bestämmelserna efter sommaren.

  Krisdemokraterna yrkar därför att:

  Återremittera ärendet med uppdrag åt kommunstyrelsen att invänta och beakta EU:s snart kommande beslut om utfasning av vissa konstgräsplaner.

   

  Påståedet från S att EUs förbud gäller gummigranulat och att förbudet inte berör denna plan är vi avvaktande till: EU-bestämmelserna väntas även omfatta mikroplaster. Planen är fortfarande av fossilt ursprung och grässtråna består av plastfibrer. Det kan mycket väl vara så att Socialdemokraterna får rätt i att förbudet inte kommer omfatta mikroplasterna på just den här planen eftersom det är själva mattan och inte fyllningen som består av mikroplaster. Men har Lunds kommun en spåkula om vad Bryssel kommer besluta medan vi har semester här i Sverige? Kristdemokraterna har det i alla fall inte och föreslår därför att vi avvaktar med att fatta beslut om att anlägga planen när semestermånaderna är över när vi vet.

   

  I återremissyrkandet instämde C, MP, SD, FNL och V