• Alliansens klargörande: Ispisten ska åtgärdas

  Ispisten ska åtgärdas, men vi kan inte föregå processen, menar Alliansens gruppledare i sitt uttalande.

  Med anledning av diskussionen om bandyhall vill vi göra ett förtydligande om vårt ställningstagande. Oppositionen lyfte frågan om att redan nu ta ställning till byggandet av en bandyhall. Vi tycker att det är att föregå processen.
  Flera stora och viktiga investeringar behöver göras i kommunen inom en snar framtid. Det handlar om ett behov av fler idrottsanläggningar men framförallt skolor, förskolor och äldreboenden, det som är kommunens kärnverksamhet.

  Stora investeringar behandlas i något som kallas för prioforum. Det är ett diskussionsforum där politiken diskuterar och prioriterar kommande satsningar. Nästa prioforum hålls i april. Då kommer vi ha rätt underlag för att kunna avgöra vilka investeringar som ska prioriteras.

  Vi i Alliansen ser kommunen som en helhet och därför vill vi ha rätt underlag för att kunna fatta välgrundade beslut. Att lyfta ut enskilda satsningar utan att se helheten är inte rätt väg att gå.
  Angående ispisten ser vi att problemet måste åtgärdas. Vi arbetar med en lösning för att den befintliga ispisten ska fungera redan kommande vinter.
  Vi har även för avsikt att lägga in medel för en ny ispist i Alliansens budget 2021.

  Alliansen Motala
  Hans Tevell, gruppledare (M)
  Kenneth Söderman, gruppledare (L)
  Erik Forslund, gruppledare (KD)
  Jan Arvidsson, gruppledare (C)


  Foto: Susanne Slotter/Motala kommun