• Regeringens elbidrag är ett lotteri

  I slutet av februari röstade en majoritet i riksdagen för att införa ett elbidrag – ett försök av Magdalena Anderssons att kompensera för regeringens misslyckade energipolitik.

  Men detta elbidrag framstår mer som ett slags lotteri. Tre miljoner drabbade hushåll får ingen kompensation alls – trots att elräkningarna rusar. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

  De senaste månadernas skenande elpriser har fått dramatiska konsekvenser för hushållen. I extremfall behöver människor tvingas ta banklån för att betala elräkningen. Orsaken är att Socialdemokraternas och Miljöpartiets energipolitik lett till att pålitlig kärnkraft har avvecklats och ersatts med väderberoende elproduktion. Miljöovänlig importerad el måste då till när varken vinden blåser eller solen skiner. Och i värsta fall startas oljeeldningen i Karlshamnsverken. Klimatet gråter…

  Kristdemokraterna har tydligt drivit på kring kärnkraften så när regeringen och dess samarbetspartier röstade nej till att agera för att behålla kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 tog man bort elförsörjning motsvarande årsförbrukningen för 2,4 miljoner lägenheter. Och resultatet blir ännu mer kännbart när elektrifieringen står för dörren och vår elkonsumtion ökar.

  Regeringens elbidrag omfattar överhuvudtaget inte medborgare som bor i lägenhet, trots att det visat sig att de kraftigt höjda elpriserna drabbat såväl den ensamstående mamman som pensionären med små ekonomiska marginaler. Många boende i lägenheter i både Linköping och Motala drabbas således. Kristdemokraterna anser detta vara väldigt orättvist. Vi vill att ALLA elkunder ska kompenseras. Därför har vi under vintern konsekvent argumenterat för sänkta elskatter istället för ett bidrag som inte kompenserar alla.

  Det är moraliskt fel att staten gör stora överskott på att den tidigare så välfungerande svenska elförsörjningen har havererat. Grundorsaken kring höjda elpriser är inte ”Putin-effekten” utan snarare ”Sosse-effekten” med världens högsta elskatter. Det är genant att Sverige har så pass höga elskatter att befolkningen måste få bidrag för att klara att betala dem.

  Kristdemokraterna kommer fortsätta arbeta för en annan skattepolitik och för att bryta de rödgrönas ”krig” mot kärnkraften. I september kan Sverige byta regering. Det kommer i sig att vara den bästa energipolitiska åtgärden på många år. Då kan de ideologiska skygglapparna kring kärnkraften tas bort. Då blir det ett slut med detta lappande och lagande – och för Miljöpartiets grepp om Sverige.

  Denisé Cassel (KD), kommunalråd, Linköping
  Erik Forslund (KD), gruppledare, Motala