• Digitalisering av ekonomiskt bistånd ger möjligheter

  Motala växer idag så det knakar. Trots en viss försening av Lalandia så står byggföretagen på kö för att få komma till Motala för att bygga och utveckla vår stad.

  Det bådar fantastiskt gott inför framtiden! Med det sagt finns det fortfarande orosmoln på himlen. I Motala går nästan 20% i arbetsför ålder på någon form av bidrag. Arbetslösheten ligger kring 10% och jämför man med Sverige som land så är rikssnittets siffror 13% resp. 8,5%. Motalas siffror ligger alltså högt, också i jämförelse med kommuner i vår egen region.

  Kristdemokraterna är måna om att varje medborgare, utifrån sina förutsättningar ska kunna känna sig sedda och behövda i sin vardag. Det är många barn som får växa upp utan att mamma och pappa har ett arbete att gå till. Bland dessa är det också många nyanlända som via ett arbete bättre skulle kunna komma in i det svenska samhället.

  Vi Kristdemokrater tror på människans ofullkomlighet och att vi alla någon gång kan behöva hjälp och stöd i livet. Idag får dessa personer socialt och ekonomiskt stöd men allt oftare hör vi om orimlig arbetsbelastning och dåliga arbetsvillkor för biståndshandläggare. Många duktiga medarbetare har alltför många uppgifter och det så viktiga personliga klientmötet blir lidande. Vi Kristdemokrater vill ändra på detta så att fler kan få den hjälp och stöd de behöver för att kunna bidra till sin egen försörjning. Det absolut viktigaste är att inrikta sig på att motivera och vägleda klienten mot egen försörjning. Klienten och handläggaren ska gemensamt upprätta en plan mot en egen försörjning.

  Men mer behöver göras, vi Kristdemokrater vill skapa ännu bättre förutsättningar genom att införa en helt digitaliserad och automatiserad process för ekonomiskt bistånd. En digital version med tydliga mallar skulle få bort en majoritet av det tidskrävande administrativa arbetet. I Motala pågår utredningar kring detta område men vi i KD vill öka takten eftersom resultatet från kommuner som infört detta är mycket goda. Antal felaktiga utbetalningar sjunker och mer tid blir över för hembesök och personliga möten med människor som på ett bättre sätt kan lite klienterna till egen försörjning. Här har Motala en bra möjlighet! Liknande arbetssätt finns redan i andra kommuner tillexempel Trelleborg men också Försäkringskassan har implementerat detta.

  Sammanfattningsvis så skapar digitaliseringen av försörjningsstödet bättre arbetsvillkor för våra handläggare samt frigör mer tid till handläggarna för klientmöten. Digitaliseringen leder till färre felaktiga utbetalningar, spar därmed pengar, ökar rättssäkerheten och säkerställer likabehandling. Människan kan sättas ännu mer i centrum som på sikt leder det till fler i egen försörjning och fler barn som får se sin mamma och pappa gå till jobbet. Det tycker vi Kristdemokrater är väldigt bra.

  Andreas Westling (KD), ersättare samhällsbyggnadsnämnden Motala
  Weine Timm (KD), ersättare socialnämnden Motala