• Kristdemokraterna i Motala söker politisk sekreterare, 40 %

    Politiska sekreterare i Motala kommun anställs för att biträda de förtroendevalda. I första hand avses stöd i de delar som kräver ett omfattande politiskt arbete i partierna, till exempel den politiska programförklaringen inför valet, utarbetandet av de olika servicegarantierna som ska finnas i varje nämnd och styrelsen, uppföljning av de mål som fastställts av kommunfullmäktige i samband med att programförklaringen realiseras samt politisk påverkan i andra styrdokument som ska beslutas av ko...