• Bakvänd ordning i Motala kommun

  MVT Insändare
  Som Erik Forslund skrev i MVT den 1/3 så saknas äldreboendeplatser i Motala kommun. Åldrandet är förutsägbart, så man bör kunna ha en hygglig planering för äldreboenden, kan man tycka.

  En planeringsmetod brukar vara att, innan man lägger ned ett boende som bedöms för gammalt, så ordnar man ett nytt. Här tycker jag att Motala kommun jobbar bak och fram.

  Granliden, i Tjällmo, bedömdes att inte vara en långsiktig lösning, utan ett nytt boende planerades i Borensberg. Det skulle ersätta både boendet i Tjällmo och nuvarande boende i Borensberg.

  Byggandet av detta hade inte ens påbörjats, men ändå valde man att, i en ganska snabb process, avveckla Granliden! Nu får man placera en del äldre på boenden i Mjölby kommun!

  Ett vettigare arbetssätt hade naturligtvis varit att vänta med att lägga ned Granliden, tills det nya boendet i Borensberg blivit klart.

  För övrigt kan nämnas att Granliden nu står tomt, och kostar uppvärmning, och det nya boendet i Borensberg, är fortfarande inte påbörjat!

  Kristdemokraterna Motala
  Nils-Ingvar Graan

  Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/bakvand-ordning-i-motala-kommun-om4555481.aspx