• Grönt ljus för bussen

  MVT Insändare Foto: Skärmdump från MVT.se - 20161006-mvtinsandare-grontljusforbussen
  Ofta klagas det på kollektivtrafiken. Bussarna kommer inte i tid och linjerna borde gå lite längre ut än vad de gör. För att klara detta krävs naturligtvis ett visst antal bussar, men också att bussarna kommer fram så smidigt som möjligt. Från Östgötatrafiken har framhållits att rondeller minskar bekvämligheten och gör att resan tar längre tid, vilket i sin tur gör att det blir svårare att hålla tiden.

  Det finns planer på att göra en rondell av korsningen Platensgatan/gamla genomfarten. Där passerar i princip alla bussar, varför det är särskilt olämpligt med en rondell där.

  Den korsningen är därför mycket bättre att reglera med trafikljus, med prioritering för kollektivtrafiken. När nu Östgötatrafiken har satsat på halvtimmestrafik så ska naturligtvis inte kommunen försvåra för Östgötatrafiken att hålla tiderna!

  Nej, fortsätt med trafikljus, som naturligtvis ska slå om till grönt, när bussen kommer!

  Kristdemokraterna Motala
  Nils-Ingvar Graan

  Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/gront-ljus-for-bussen-om4324466.aspx