• LSS – Leva, inte bara överleva

  LSS infördes av den borgerliga regeringen på 90 talet och är en viktig reform som har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att vi i dag har en hel generation människor med funktionsnedsättning som fått växa upp med helt nya möjligheter.

  Det finns många positiva aspekter runt LSS. För den enskilde är möjligheten att kunna röra sig ute i samhället, utbilda sig och arbeta ovärderlig. Människans behov av att vara en del av samhällsgemenskapen, att få bidra och känna sig behövd är givetvis oberoende av om hon har en funktionsnedsättning eller inte.

  Med tiden har nya behov uppstått som gör en utveckling av LSS nödvändig, exempelvis borde utövande av föräldraskap och att kunna arbeta ingå i begreppet ”grundläggande behov”. För Kristdemokraterna, handlar detta behov om att leva – inte bara överleva.

  För en tid sedan har den rödgröna regeringen satt LSS under lupp och tillsatt en utredning som enligt oss kristdemokrater alltför mycket i sina direktiv fokuserar på orden ”kostnad” och ”kontroll”. Signalerna är tydliga – här ska det sparas.

  Även i Motala kommun uppfattas det inom brukarleden diskussioner om hur LSS bemannade arbetsplatser eventuellt ska förändras vilket leder till en ökad oro hos brukarna. Denna grupp ska vi absolut inte spara på, utan Kristdemokraterna vill i stället se över möjligheterna att öka gruppens möjligheter till en meningsfull daglig sysselsättning.

  De som får stöd enligt LSS, vet att livet många gånger är en ständig kamp mot klockan, när dagliga och ofta intima behov, ska tidsättas på ett sätt som inte är människovärdigt.

  Regeringen har tydliggjort att fusk hos externa aktörer förekommer, men vi kristdemokrater vänder oss emot tanken att fusk ska motas bort genom att myndigheter ska jaga enskilda assistanstimmar. I stället bör regeringen ge förbättrade möjligheter för kommuner att samverka för att stävja fusket.

  Där regeringen fokuserar på kostnadsminskningar inom LSS vill Kristdemokraterna i stället stärka och utveckla reformen. I grunden handlar det om vilket samhälle vi vill vara.

  LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning som genomförts i vårt land, och den är värd att värna och utveckla. Så för oss kristdemokrater är huvudsyftet med LSS att göra det möjlig att leva – och inte bara överleva. För alla.

  Kristdemokraterna Motala
  Jan Gyllenhammar
  gruppledare

  Erik Forslund
  partiavdelningsordförande

  källa: http://mvt.se/asikter/debatt/lss-skapar-frihet-om4457868.aspx