• Minskad räddningstjänst sänder fel signaler

  MVT Insändare
  Det utreds och diskuteras vad som ska hända med räddningstjänsten i Borensberg.
  Flera neddragningsalternativ finns med i resonemanget. Vi menar emellertid att det det är fel att dra ned på räddningstjänsten, på en ort som växer både genom bostadsbyggande och företagsetablering. Även ett nytt och större äldreboende planeras de närmaste åren.

  Vi ser en framtid för Borensberg, där det i stället för minskad samhällsservice, kommer att behövas en ökad samhällsservice. Därför är alternativet, i nuläget, en oförändrad nivå för räddningstjänsten det mest förnuftiga.

  Ser man sedan framåt, och tror på Borensberg som tillväxtort, så borde visionen vara en framtida utvecklad räddningstjänst. Inom en 20-årsperiod kan Borensberg mycket väl nå 5 000 invånare, och då blir behovet än större. Att nu dra ned, signalerar att man vill ha en begränsning av utvecklingen.

  Vår vision är ett utvecklat Borensberg!

  Kristdemokraterna Motala
  Nils-Ingvar Graan
  ledamot kommunfullmäktige

  Jan Gyllenhammar
  gruppledare kommunfullmäktige

  Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/minskad-raddningstjanst-sander-fel-signaler-om4682692.aspx