• Rödgröna rädda för medborgarförslag

  MVT Debattartikel
  En motion från Moderaterna som behandlades i fullmäktige den 6 februari gick ut på att utreda ett införande av medborgarförslag på prov i en period. Att utöka medborgarnas inflytande i Motala ställde sig hela Alliansen bakom. En ökad delaktighet är också viktigt för medborgarna, men det brydde sig inte de rödgröna om utan avslog motionen. Förvånande och dumt tyckte vi. Varför är de rödgröna så rädda för delaktighet hos medborgarna?

  Det är också förvånande att läsa följande ur Miljöpartiets vallöften 2014: ”Vi vill att kommunfullmäktige beslutar att ge Motalaborna möjlighet att lämna in medborgarförslag.”

  Samtidigt vill Miljöpartiet också tillämpa den så kallade subsidiaritetsprincipen, vilket är en av Kristdemokraternas grundvärderingar. Det handlar om att lagstiftning och beslutande ska läggas på lägsta rimliga nivå i samhället. Just därför är Kristdemokraterna mycket positiva till medborgarförslag. Det är också anledningen att vi är emot all form av kvotering av föräldraförsäkringen – familjen bör få bestämma själva.

  Varför röstade då Miljöpartiet emot sitt vallöfte? Är samarbetet i Solidariskt Motala av den typen att politikerna i kommunfullmäktige var tvungna att rösta bort sitt vallöfte? Den senaste tiden har kantats av politiskt kaos där ”vem tar vem i politiken” är viktigare än kommunmedborgarnas röster och inflytande.

  Läser man vad Anders Andersson skriver på Vänsterpartiets hemsida blir man inte klokare på vad vänstern vill? ”Jag beskrev sedan fördelarna med att låta kommuninvånarna få möjlighet att påverka politiken genom medborgarförslag, som motionen föreslår ska införas i Motala, och jag påminde om ”folk-motioner” som kan komma att ersätta medborgarförslagen. Intressant och spännande! Jag avslutar med att påpeka att vänsterpartiet är ett parti man kan lita på och eftersom vi varit överens, S, MP och V”

  Så varför är vårt rödgröna styre så rädda för att införa medborgar förslag? Någon analys eller röd tråd i deras agerande är svårt att finna. Kristdemokraterna har funderat på detta och konstaterar i sammanhanget att det bästa ”medborgarförslaget” som kommuninvånarna ändå förfogar över är att använda sin rösträtt i nästa val. Motala är värt ett bättre styre och tillsammans med Alliansen Motala vill Kristdemokraterna vara med och påverka.

  Kristdemokraterna Motala
  Jan Gyllenhammar, gruppledare
  Erik Forslund, partiavdelningsordförande

  Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/rodgron-radsla-om4554317.aspx