• Studiebesök på Attendo hemtjänst

  Foto: Lars-Johan Sunnerberg - 14712893-1084891518214103-3163376853086797544-o
  Måndagen den 17 oktober så gjorde vi ett studiebesök på hemtjänstkontoret Attendo i Motala. Från vår partiavdelning så var vi fyra personer som deltog: Erik Forslund, Jan Gyllenhammar, Nils-Ingvar Graan samt Lars-Johan Sunnerberg. Attendos kontor ligger på Luxorgatan och fungerar som ett lokalkontor för ca 12 medarbetare som arbetar med runt 60 brukare. Attendo driver hemtjänst åt kommunen och kompletterar också servicen mot brukarna genom att även leverera hushållsnära tjänster. Attendo använder både cyklar och bilar för att ta sig fram i staden.

  Vi träffade Mari Edeson, regionalverksamhetschef i region väst med verksamhetsansvar för Motala samt Helena Nieminen, biträdande verksamhetschef. Verksamheten har funnits under några år, men Attendo har redan etablerat sig som en känd arbetsgivare inte bara i kommunen, utan även i regionen med verksamheter även i Linköping.

  De anställda erbjuds en god arbetsmiljö som mycket präglas av samarbete och flexibla arbetsscheman. Sjukskrivningstalen hos personalen ligger på en relativt bra nivå och personalomsättningen är förhållandevis låg. En mindre enhet som Attendo i Motala behöver ha en lämplig mix av heltidsanställda kombinerat med timanställda som arbetar lite mindre per vecka. Balansen mellan nyanställda och nya brukare arbetar man ständigt med.

  – En mix av både fast anställd personal och vikarier ger då en vettig arbetssituation för de anställda utan att brukarna behöver möta alltför många olika ansikten samtidigt som vi kan vara redo att ta emot nya uppdrag, säger Mari Edeson (Attendo).

  Med på besöket var också Kristdemokraternas riksdagsledamot Emma Henriksson som även är ordförande i socialutskottet – ett utskott i riksdagen som arbetar med frågor som äldreomsorg och hemtjänst. Emma var imponerad över verksamheten och tycker att en kommun i Motalas storlek mår bra av lite fler aktörer i hemtjänsten så inte kommunen har monopolställning på området.
  Foto: Jan Gyllenhammar - cu-y6tuxgaaqdbj
  – Införande av LOV (lagen om valfrihet) i hemtjänsten ger människor en valmöjlighet när den dagen kommer då man inte riktigt klarar av alla moment i livet själv, säger Emma Henriksson.

  Vi resonerade en del kring framtida äldreomsorg. Emma nämnde att i större städer växer det fram kluster-lösningar där ett områdes fastigheter gränsar till varandra. Då kan både äldreboende, serviceboende och trygghetsboende ligga vägg i vägg och ge flexibla lösningar när exempelvis en av ett äldre par plötsligt drabbas och ett ökat vårdbehov uppstår. På sikt kanske vi också ser det växa fram i Motala. Mari berättar att Attendo ser fram emot möjligheten att få vara en bidragande del i denna utveckling i Motala bl a genom att de hoppas kunna få till en byggnation av ett eget äldreboende i staden i egen regi. Attendo har boende med olika livsstilskoncept t ex sport och spa, kultur och nöje och utevistelse och trädgård. Attendo ser fram emot ett fortsatt samarbete med Motala kommun och dess politiker.

  Kristdemokraterna Motala