• Varning för neddragningar

  Foto: Skärmdump från MVT.se - (mvt.se/asikter/debatt/varning-for-neddragningar-om4804545.aspx)MVT Debattartikel
  En ofta citerad källa när det gäller varför mindre orter växer är Tillväxtanalys rapport 2011:11; Orter med befolkningsökning. Rapportens slutsatser om vad som behövs för att en ort ska bli attraktiv bygger på studier av mindre orter.

  Det krävs framför allt:
  ● bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband)
  ● god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat och så vidare)
  ● närhet till arbetsmarknader
  ● attraktivt boende (gärna nära vatten)
  ● goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, hem och skola, eldsjälar med mera.)

  Tillväxtanalys konstaterar att attraktivitet inte bara handlar om att få andra att besöka eller bosätta sig på en plats. Det handlar i lika hög grad om att skapa ökad livskvalitet för de boende på platsen och ortens näringsliv.  Engagemanget från de folkvalda företrädarna och ett gott samarbete mellan regionala, kommunala och lokala företrädare är en förutsättning för att en positiv utveckling för mindre orter. I detta blir eldsjälar och sociala nätverk viktiga faktorer för att utvecklingen ska fortsätta.

  Därför ska man tänka både en och två gånger innan man beslutar vad konsekvensen blir om man drar ner på skolor, räddningstjänst och äldreomsorg på landsbygden.

  Kristdemokraterna vill utveckla och inte avveckla landsbygden i Motala.

  Kristdemokraterna Motala
  Jan Gyllenhammar,
  gruppledare och politisk sekreterare

  Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/varning-for-neddragningar-om4804545.aspx