• Kristdemokraterna i Nyköpings förslag till budget 2022

  Vi kristdemokrater vill i vårt budgetförslag lyfta flera områden där förändring och nytänk behövs.

  Barnomsorgen har under långt tid likställds med förskola. Här finns så mycket mer att erbjuda föräldrar för att omsorgen om sitt barn skall möta barnets och familjens behov.

  • Pedagogisk barnomsorg (dagmamma) i trygg miljö ofta nära hemmet.
  • Föräldrakooperativ där kvarterets föräldrar samarbetar runt de gemensamma barnen.
  • Barnomsorgspeng som kan förlänga tiden som barn kan vara hemma upp till barnet fyller 3 år.

  Äldreomsorg där den äldres vilja och egna upplevda behov alltid skall styra stöd och vårdbehov för en aktiv ålderdom. Bygga boende för äldre där de kan känna sig trygga och vara nära service och stöd då det behövs.

  Vi vill vara hela kommunens parti och möta de olika förutsättning som finns med lösnings orienterat stöd och så lite regelkrångel som möjligt. Detta gäller alla områden så väl barnomsorg, äldreomsorg, byggande och företagande.

  Läs vår budget i sin helhet genom att klicka på länken. Budget 2022