• SÅ KAN NYKÖPING FÖRÄNDRAS

  FAMILJEN Familjen är den viktigast byggstenen i samhället. Att bygga samhället på denna grund ger trygghet och stabilitet. ÄLDRE Individens behov ska styra. Tryggare hemtjänst. Bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen BARNOMSORGEN Valfrihet och närhet i barnomsorgen är en förutsättning för att lösa familjens vardagspussel. GEMENSKAP En samhällsgemenskap där alla kan bidra och där familjen är grunden. Tillit till varandra och samhällets myndigheter. Trygghet på gator och torg. SERVICE Kommunens serv...
 • Kristdemokraterna i Nyköpings förslag till budget 2022

  Vi kristdemokrater vill i vårt budgetförslag lyfta flera områden där förändring och nytänk behövs.

  Barnomsorgen har under långt tid likställds med förskola. Här finns så mycket mer att erbjuda föräldrar för att omsorgen om sitt barn skall möta barnets och familjens behov.

  Pedagogisk barnomsorg (dagmamma) i trygg miljö ofta nära hemmet. Föräldrakooperativ där kvarterets föräldrar samarbetar runt de gemensamma barnen. Barnomsorgspeng som kan förlänga tiden som barn kan vara hemma up...
 • Ett Nytänkande förslag för äldreomsorgen

  Vård- och omsorgsnämnden i Nyköping är den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen i kommunen. Nämnden sammanträder cirka åtta gånger per år. Kristdemokraterna har två personer i nämnden som framför Kristdemokraternas förslag. Medborgare kan i protokoll följa de olika partiernas arbete för en bättre äldreomsorg.

  På Vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde 22/4 2021 beskrevs behovet av ytterligare äldreboenden och ärenden som redogör för verksamhetens ekonomi.

  Den demografiska ...

 • Jämställdhetspolitiken måste lösa vardagsproblem.

  Vi kristdemokrater menar att den så kallade feministiska S/MP-regeringen sviker många av landets kvinnor när den saknar lösningar för många kvinnors vardagsproblem. Kvinnor som exempelvis är sjukskrivna, utsatta för våld eller som knäcks av stress och dåliga arbetsvillkor inom kvinnodominerade yrken.

  Kristdemokraterna vill ge betydligt mycket mer pengar till vården och omsorgen än regeringen. Inte minst äldreomsorgen är en sektor med kvinnodominerade yrken där timanställnin...
 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...