• SÅ KAN NYKÖPING FÖRÄNDRAS

  FAMILJEN
  Familjen är den viktigast byggstenen i
  samhället. Att bygga samhället på denna
  grund ger trygghet och stabilitet.

  ÄLDRE
  Individens behov ska styra.
  Tryggare hemtjänst.
  Bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen

  BARNOMSORGEN
  Valfrihet och närhet i barnomsorgen är en
  förutsättning för att lösa familjens
  vardagspussel.

  GEMENSKAP
  En samhällsgemenskap där alla kan bidra
  och där familjen är grunden. Tillit till
  varandra och samhällets myndigheter.
  Trygghet på gator och torg.

  SERVICE
  Kommunens service ska överträffa
  förväntningarna. Företagsvänlig kommun.
  Civilsamhällets resurser ska tillvaratas och
  stödjas.

  BYGGANDE
  Bostäder ska byggas utifrån småstadens
  karaktär och landsbygdens behov.
  Vi behöver en kommunarkitekt.