• Vår partiavdelning

  Hej!  Kul att du är nyfiken på oss!

  Här är lite ”Bra-Att-Veta” om Kristdemokraternas avdelning i Oxelösund:

  • Vi är ca 20 medlemmar idag, men vill bli minst 40
  • I vårt glada gäng finns allt från ur-oxelösundare till nyinflyttade
  • Vi ingår i Koalitionen M–SD–KD–L som styr Oxelösund tills vidare
  • KD i Nyköping samverkar vi också med, i frågor som berör båda kommunerna
  • KD i Sörmland har vi också täta kontakter med
  • Vi har oftast våra partimöten i Kommunhuset
  • Vi har idag 28 platser i kommunens nämnder och styrelser (se mer nedan)
  Några personer i KD Oxelösund i profilkläder utomhus

  Ca halva gänget i KD Oxelösund

  Kristdemokraterna i Oxelösund är en lokal del av partiet Kristdemokraterna

  Vi utgår från KD:s politik för Sverige, och tillämpar denna i vår kommun. Främst i de frågor som passar att driva lokalt, naturligtvis.

  Kristdemokraterna grundades 1964 och har suttit i Sveriges Riksdag sedan 1991. Vi hade regeringsmakten 2006-2014 tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centern under namnet Alliansen.

  Nu är KD åter med i Sveriges Regering, varav hela sex ministrar är Kristdemokrater. Vi är representerade i alla regioner och samtliga 290 kommuner. Vi har 25.300 medlemmar.

  I just Oxelösund innehar KD dessa förtroendeposter under 2023-26:

  • Kommunfullmäktige: 1 ledamot, 2 ersättare
  • Kommunstyrelsen:  1 ledamot, 1 ersättare
  • Arbetsutskottet (för Kommunstyrelsen):  1 ledamot
  • Valutskottet:  1 ledamot, 1 ersättare
  • Utbildningsnämnden:  1 ersättare
  • Vård- & Omsorgsnämnden:  1 ledamot
  • Miljö- & Samhällsbyggnadsnämnden:  1 ersättare
  • Kultur- & Fritidsnämnden:  1 ledamot
  • Kommunrevisor:  1 plats
  • Revisor för kommunens donationsstiftelser:  1 plats
  • Revisor för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund:  1 plats
  • Revisor för Kustbostäder, Oxelö Energi och FÖRAB:  3 platser
  • Valnämnden:  1 ledamot, 1 ersättare
  • Patientnämnden:  1 ersättare
  • Växelnämnden:  1 ledamot
  • God Man vid Lantmäteriförrättning:  1 plats
  • Kustbostäder AB:  1 ledamot
  • FÖRAB:  1 ledamot
  • Kommunala Pensionärsrådet:  1 ersättare
  • Kommunfullmäktiges Valutskott:  1 ledamot
  • Oxelösunds Hamn AB:  1 ersättare

  Du hitter mer information under flikarna Aktiviteter och Kontaktpersoner.

  Ebba Busch med Göra, Urban och Niclas från KD Oxelösund

  KD-dagarna i Karlstad i april 2022 var partiets kick-off inför valrörelsen. Då träffade vi den här tjejen från Uppsala…