• Kontaktpersoner

  Kristdemokraterna i Oxelösund

  Här är vår nuvarande styrelse och våra kommunpolitiker. Du kan mejla till alla enligt modellen förnamn.efternamn@oxelosund.se. Kontakta oss gärna!

  Ordförande:  Niclas Lindgren, 070–405 9 504. Niclas är även gruppledare och ersättare i Kommunfullmäktige.

  Vice ordförande:  Urban Bertling, 070–575 33 07. Urban är även ersättare i Kommunstyrelsen.

  Styrelseledamot:  Gert Bennevall, 073–095 95 75. Gert är även ersättare i Miljö- & Samhällsbyggnadsnämnden, samt God Man vid lantmäteriförrättning.

  Styrelseledamot:  Eila Karppinen, 070–565 80 79.

  Styrelseledamot:  Göran Bernhardsson, 070–555 76 19. Göran är även ledamot av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kustbostäder AB och ”FÖRAB” (Kommunens förvaltningsbolag).

  Ersättare i styrelsen:  Birgitta Skårberg, 070–246 08 86. Birgitta är även ledamot av Vård- & Omsorgsnämnden.

  Ersättare i styrelsen:  Elias Almqvist, 073–514 31 26. Elias är även ersättare i Kommunfullmäktige samt ledamot i Kultur- & Fritidsnämnden, Valnämnden och Växelnämnden.

  Och sist, men inte minst:  Christine Bennevall, 070–641 49 08. Christine är ersättare i Utbildningsnämnden.

  Förutom styrelsen är Jessica Mezan ersättare i Valnämnden, Emelie Vestman ersättare i Patientnämnden och Eva-Lena Lindgren kommunrevisor.

  En sommarbild på det gamla fyrvaktarhuset på Femöverhuvud. KD Oxelösund logga över bilden

  Foto: Denys Barabanov på Unsplash