• Hjärtlandet

  Ebba talar om Hjärtlandet…

  … och beskriver det som ”Sveriges små och medelstora städer samt landsbygden”. Men det blir ju hela Sverige utanför storstäderna. Varför gör hon så?

  Kanske för att de flesta politiker är helt fixerade vid storstäderna, där också alla inom media är samlade. Och om mediafolk och rikspolitiker jobbar i storstäderna, och även bor i storstäderna, ja då hamnar resten av Sverige i skugga.

  När eliten inom både media och politk samlas i Stockholm tappas resten av Sverige bort

  Ingår Oxelösund i Hjärtlandet?

  Vi är 7 miljoner svenskar utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Och vi lever inte med tunnelbana och pendeltåg. Istället lever vi med närhet till skog, jordbruk, fiske, jakt, gruvor, bruksorter, gårdar, öppna landskap och landsvägar. Så ja; Oxelösund ingår i Hjärtlandet.

  Några konkreta exempel på KD Sveriges politik för Hjärtlandet:

  • Nej till höghastighetståg. Säkra i stället viktiga godsförbindelser som Ostkustbanan och våra regionala tågförbindelser.
  • Stötta skogsindustrin och gruvorna. För jobbens skull.
  • Stötta jordbruket. För vår trygghet och självförsörjning.
  • Satsa på vägunderhållet!  Visste du att Trafikverket på senare år har tvingas sänka farten på långa vägsträckor enbart för att vägarna tillåtits förfalla?  KD är med bred marginal det riksdagsparti som avsätter mest pengar till underhåll av våra vägar.

  Photo by Geran de Klerk on Unsplash

  Kristdemokraterna vill att hela Sverige ska leva

  Genom vårt nya handlingsprogram för landsbygdspolitiken visar vi hur svenska folket ska kunna bo och leva i hela landet. Men naturligtvis förutsätter detta att vården, tryggheten, infrastrukturen och energiförsörjningen får stabila och långsiktiga lösningar. Och detta kräver stora åtgärder.

  Sverige måste bli mer självförsörjande. KD föreslår ett tydligt mål om minst 75 procentig självförsörjning. Dessutom vill vi se en samordnare som hjälper kommuner och regioner att genomföra god upphandling, samt att staten tar ansvaret för att upprätthålla tillräckliga beredskapslager för insatsvaror.

  Och fler behöver köpa Made in Sweden. Detta är nämligen bra för klimatet, för den svenska ekonomin, och som ett sätt att uppvärdera vår goda djurhållning. Genom att förenkla för svenska jordbrukare, gör vi det också billigare att köpa svensk mat. Med andra ord vill vi göra det billigare, enklare och tryggare att vara svensk (eftersom det har blivit för dyrt!).

  Läs hela rapporten här:
  kd.nu/kd_landsbygd.pdf