• Våra förslag

  Alla förslag från KD bottnar i vår ideologi

  Vi vill gärna förklara våra grundidéer för dig som är nyfiken på oss. Kortfattat, till att börja med:

  Kristdemokrati i 5 ord

  1. Människovärde. (att alla är lika mycket värda, nämligen oändligt mycket)
  2. Ofullkomlighet. (att ingen är perfekt, att ensam inte är stark)
  3. Förvaltarskap. (att vi ska överlämna världen till nästa generation)
  4. Subsidiaritet. (att beslut ska fattas närmast den det berör)
  5. Solidaritet. (att vi alla är varandras medmänniskor)

  Dessa fem begrepp går att utveckla, fördjupa och moderniseras. Men alla fem bottnar förstås i den ”judiskt-kristna etiken” som du kan googla, och läsa mer om. Att det går ända tillbaka till Tio Guds Bud och Den Gyllene Regeln bör väl inte förvåna någon…

  Vårt partinamn berättar alltså vad vi står för:  en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Men du behöver inte vara troende, det är bara en gammal missuppfattning om oss. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.

  Vår partiledare Ebba Busch, som ung

  Till skillnad från andra partier…

  … har KD aldrig talat för en särskild klass eller intressegrupp i samhället. Kristdemokrati handlar i stället om medmänniskan. Vi drivs av att göra livet bättre för andra, och skapa samhällsgemenskap. Det är därför vi alltid lyfter vikten av familj, en fungerande vård, trygghet och omsorg om de allra mest utsatta.

  Kristdemokraterna sätter alltså människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop.

  Du hittar mycket mer information om partiets historia, ideologi, program, Europasamarbete m.m. via länken ”Kristdemokraterna” i sidfoten nedan.

  Varför behövs KD idag?

  Här är några saker vi är ensamma om, eller nästan ensamma om:

  • vi betonar familjens särställning i samhällsbygget
  • vi lyfter alltid behovet av trygga familjer
  • vi försvarar valfrihet inom barnomsorgen
  • vi betonar människovärdesprincipen i äldreomsorgen
  • vi betonar människovärdesprincipen i sjukvården
  • vi värnar de konfessionella friskolorna
  • vi hävdar civilsamhällets betydelse, i synnerhet församlingarna
  • vi driver på för att kanalisera mer bistånd genom församlingar och hjälporganisationer
  • vi påminner om våldet mot just kristna i länder som Egypten, Nigeria, Libyen, Iran, Sudan, Afghanistan, Pakistan, Syrien och Irak
  • vi påminner om problemet med kristofobi i Sverige
  • vi lyfter konvertiternas utsatta situation
  • vi kräver att Sverige erkänner IS dödande av kristna och jezidier som ett folkmord
  • vi kräver att regeringen även erkänner folkmordet 1915, Seyfo
  • vi står upp för ett tydligt nej till dödshjälp
  • vi lyfter de etiska aspekterna kring fosterdiagnostik och utrensning av foster med Downs syndrom