• Framgångsrika Partille

    Kristdemokraterna är en väsentlig del av det borgerliga styre som gjort Partille till
    en välskött och framgångsrik kommun.

    KD står för en fortsatt god ekonomisk hushållning med prioritet på kommunal kärnverksamhet och invånarnytta. Vår politiska filosofi innebär att fria medborgare formar sina liv – själva, tillsammans med familjen eller genom föreningar. Politiken skapar bara förutsättningarna.

    Vi kommer att fortsätta att ta ansvar för Partille.