• Med grön profil

    Vårt gröna synsätt innebär bl a varsam förtätning av befintliga bostadsområden
    och bevarande av gröna miljöer. Där ingår även miljösmarta åtgärder, som ger
    resultat i verkligheten.

    Partilles vägar och cykelbanor skall vara i gott skick året runt. Nolltolerans mot pott hål. Välfungerande snöröjning och sandning samt tidig uppsopning av grus på våren.