• Lugn och studiero i skolan

    I Kristdemokraternas Partille är skolans huvuduppgift att förmedla kunskaper. Lugn och studiero är nyckelbegrepp och arbetsmiljön är god för både elever, lärare och övrig personal. Fritt skolval och närhetsprincip tillämpas.

    KD säger nej till social ingenjörskonst där barn används som redskap för att reparera skolpolitiska misslyckanden.