• Lugn och studiero i skolan

  I Kristdemokraternas Partille är skolans huvuduppgift att förmedla kunskaper. Lugn och studiero är nyckelbegrepp och arbetsmiljön är god för både elever, lärare och övrig personal. Fritt skolval och närhetsprincip tillämpas.

  KD säger nej till social ingenjörskonst där barn används som redskap för att reparera skolpolitiska misslyckanden.

 • Framgångsrika Partille

  Kristdemokraterna är en väsentlig del av det borgerliga styre som gjort Partille till en välskött och framgångsrik kommun.

  KD står för en fortsatt god ekonomisk hushållning med prioritet på kommunal kärnverksamhet och invånarnytta. Vår politiska filosofi innebär att fria medborgare formar sina liv – själva, tillsammans med familjen eller genom föreningar. Politiken skapar bara förutsättningarna.

  Vi kommer att fortsätt...

 • Med grön profil

  Vårt gröna synsätt innebär bl a varsam förtätning av befintliga bostadsområden och bevarande av gröna miljöer. Där ingår även miljösmarta åtgärder, som ger resultat i verkligheten.

  Partilles vägar och cykelbanor skall vara i gott skick året runt. Nolltolerans mot pott hål. Välfungerande snöröjning och sandning samt tidig uppsopning av grus på våren.