• Nyhetsbrev vecka 22

  Hej!

  Denna fredag skickar jag ut nyhetsbrevet från Stockholm, där det idag har varit dialog mellan regionerna och regeringen om regionala utvecklingsfrågor, som jag berättar mer om längre fram i nyhetsbrevet. I veckan kom SCB:s stora opinionsundersökning, där Kristdemokraterna glädjande gick framåt till 5,2 procent. Jag minns motsvarande mätning förra valåret (2018), där siffran var 2,9. Därför känns det förstås nu betydligt bättre att gå in i valrörelsen med bättre startsiffra än för fyra år sedan. Sedan är det vårt gemensamma jobb att öka stödet ytterligare fram till valdagen! Några ytterligare nedslag i den regionpolitiska veckan kommer här i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på högspecialiserad vård och sommarbemanning
  På veckans måndagsmöte med Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen hade vi flera besök inbokade. Först ut var Johan D Söderholm, professor i kirurgi och medicinsk rådgivare med övergripande ansvar för nationell högspecialiserad vård inom Region Östergötland och Stefan Franzén, medicinsk direktör, som redogjorde för det aktuella läget när det gäller tilldelningen av uppdrag inom nationellt högspecialiserad vård, vilka uppdrag regionen tilldelats och vilka nya tilldelningar som är på gång. Det finns en hel del synpunkter på hur processerna fungerar när det gäller fördelningen av nationellt högspecialiserad vård. Nästa gäst var Jessica Frisk, vårddirektör, som redogjorde för hur bemanningsläget i vården ser ut inför sommaren. Hon konstaterade att läget är mycket ansträngt och att den östgötska vården står inför den tuffaste sommaren hittills. Den tredje huvudgästen var ekonomidirektör Josefin Bjäresten, som gick igenom de aktuella ekonomiska förutsättningarna inför slutförandet av vårt gemensamma förslag till Treårsbudget 2023-2025 från Kristdemokraterna och Moderaterna. Måndagsmötet gästades också av regiondirektör Krister Björkegren, hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren, regionutvecklingsdirektör Richard Widén och regiondirektörens strateg Ellinor Komarek.

  Regional valdebatt: Vårdens viktiga vägval
  I tisdags eftermiddag bjöd Lif, Läkemedelsindustriföreningen, in till en regional debatt i Östergötland under vinjetten Vårdens Viktiga Vägval. Lif arrangerar några regionala debatter på olika håll i landet, och i tisdags hade alltså turen kommit till Östergötland. Fyra partier var inbjudna och representerades av sina gruppledare i regionen; Kaisa Karro (S), Kerstin Sjöberg (C), Marie Morell (M) och undertecknad från Kristdemokraterna. Dessutom innehöll debatten inspel från Emma Klingvall, avdelningsordförande för Vårdförbundet Östergötland och närståenderepresentanten Hans-Inge Persson. I början av debatten fick varje partirepresentant skriva ned fyra viktiga valfrågor på en whiteboard-tavla och sedan berätta mer om dem. Jag skrev ned: Kapa vårdköerna, Fler bemannade vårdplatser, Mer öppet på din vårdcentral och Rädda liv med ambulanshelikopter. Hela debatten finns att se på Lif:s hemsida: (https://www.lif.se/event/kommande/2022/5/vardens-viktiga-vagval-valet-i-sydost-2022/)

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  På tisdagskvällen var det dags för terminens sista gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Som vanligt inleddes kvällen med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna. Sedan följde en gemensam sittning med hela regiongrupperna för våra båda partier, där vi tre oppositionsråd presenterade det nästan färdiga förslaget till Treårsbudget 2023-2025. Efter frågor och diskussion, följde sedan våra egna gruppmöten, och vi i Kristdemokraternas regiongrupp gick igenom flera aktuella frågor och kommande ageranden, både under återstående del av våren men också under den kommande valrörelsen.

  Sammanträde med regionutvecklingsnämnden
  På onsdagen sammanträdde regionutvecklingsnämnden sista gången innan sommaruppehållet. På dagordningen stod bl.a. beslut om ny Folkhälsostrategi för Region Östergötland, ett ärende som slutligt avgörs av regionfullmäktige om ett par veckor. Nämnden behandlade också sin delårsrapport för första kvartalet, och vi från Kristdemokraterna och Moderaterna lämnade en protokollsanteckning, där vi bl.a. lyfte att det är beklagligt att uppdraget om stärkt samverkan med idéburen sektor inte bedöms kunna bli uppfyllt under året, och vikten av att ännu mer involvera civilsamhällets aktörer i den stundande processen att ta fram ny kulturplan för Östergötland. Under informationspunkterna på nämndsammanträdet, fick Annelie Noort (KD), ta hand om rapporten från Folkhälsoberedningen i sin egenskap som vice ordförande i beredningen, då ordförande var frånvarande på nämnden.

  Möte med kunskapsgrupp Kultur och friluftsliv
  Onsdagen fortsatte med möte med regionutvecklingsnämndens kunskapsgrupp Kultur och friluftsliv. Som jag berättat om i tidigare nyhetsbrev, har nämnden tre kunskapsgrupper, som leds av en av oss i nämndens presidium. Och trots oppositionsrollen i presidiet, har jag fått förtroendet att leda kunskapsgrupp Kultur och friluftsliv. Eftersom gruppen har fått ett par nya ledamöter sedan vi senast träffades, ägnade vi detta tillfälle åt en mer allmän genomgång av regionens uppdrag inom kulturområdet, från kulturchef Rikard Åslund.

  Extra budgetmöte med Kristdemokraterna och Moderaterna
  På onsdagseftermiddagen hanns också med ett extra budgetmöte med ledningarna för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen. Eftersom vi sent på tisdagseftermiddagen fick del av den styrande koalitionens förslag till budget, behövde vi gemensamt gå igenom det och jämföra med vårt budgetförslag. Självklart når inte koalitionens förslag upp till vår nivå…, men några korn kan ändå vara värda att fånga upp och förhålla sig till i vårt förslag.

  Möte med medborgare längs Strandvägen i Krokek om nedlagd busslinje 432
  På onsdagskvällen träffade Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd för Kristdemokraterna i Norrköpings kommun, och jag, ett antal medborgare boende längs Strandvägen i Krokek. Utmed vägen har under de senaste åren ett stort antal nya hus byggts, tidigare fritidshus har omvandlats till permanentboende och ytterligare ett stort antal tomter har släppts för ännu mer bostäder. Området är klart växande och behovet av busslinjen 432 som ännu trafikerar Strandvägen mellan Krokek och Norrköping är stort för arbete, utbildning och även för besöksnäringens aktörer längs vägen. Dessvärre har det mycket märkliga beslutet fattats att lägga ned linjen från 13 juni i år. För att få information och synpunkter från de som nyttjar linjen mest, de boende längs Strandvägen, var det mycket positivt att så många mötte upp hemma hos en av de nyligen inflyttade barnfamiljerna i området, medborgare i alla åldrar. Stort tack för värdskapet, till alla som kom och delade med sig av viktig kunskap och synpunkter!

  Nämndinitiativ från KD på Tafik- och samhällsplaneringsnämnden: Rädda linje 432!
  Efter mötet med medborgarna längs Strandvägen i Krokek på onsdagskvällen, tog vi från Kristdemokraterna fram ett nämndinitiativ till Trafik- och samhällsplaneringsnämndens sammanträde på torsdagen, där vi föreslog en snabbutredning för att kunna rädda kvar linje 432. Våra kristdemokratiska representanter i nämnden, ledamot Jonni Harrius och ersättare Lars Roxå, lade fram nämndinitiativet, som togs upp för beslut direkt. Initiativet fick stöd även av M och SD, medan koalitionens partier (S, MP, C, L) röstade avslag. Eftersom representanten från V lade ned sin röst, blev det helt jämt (7-7), varvid ordförandes (C) utslagsröst gjorde att initiativet avslogs, och att därmed linje 432 inte kunde räddas. Det hade förstås varit det bästa, men vi från Kristdemokraterna ger inte upp, utan fortsätter att kämpa för god kollektivtrafik i ett växande bostadsområde! Läs mer om vårt nämndinitiativ här: (https://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/kristdemokraternas-forslag-att-aterinfora-busslinje-432-rostades-ned/)

  ESBR Miniutbildning med fokus på Företagarna
  I går torsdag hölls också terminens sista miniutbildning inom ramen för East Sweden Business Region, som samordnas av Region Östergötland. Denna gång var det Företagarna, som samlar små- och medelstora företag som medlemmar, som presenterade sig. Robert Wallin och Frida Boklund presenterade Företagarnas arbete och också tankar kring framtida utveckling för företagande och kompetensförsörjning i regionen.

  Dialog mellan regionerna och regeringen om regionala utvecklingsfrågor – Politikerforum
  Idag fredag hölls mandatperiodens sista dialog mellan landets regioner och regeringen kring regionala utvecklingsfrågor – Politikerforum. Efter två och ett halvt år med digitala möten, hölls dagens dialog återigen på plats i Näringsdepartementets aula på Regeringskansliet. Varje region representeras av majoritets- och oppositionsföreträdare med ansvar för regionala utvecklingsfrågor, och från Östergötland är det ordförande och andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden. Eftersom ordförande Eva Andersson (S) denna gång var förhindrad att delta, var jag ende representant för Östergötland. Normalt är vi fyra kristdemokrater med på Politikerforum, men idag deltog enbart Birgitta Sacrédeus, regionråd i Region Dalarna och jag. Flera frågor stod på dagordningen för dialogen, bl.a. handlingsplanen för genomförande av den nationella strategin för hållbar regional tillväxt i hela landet, där landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg föredrog, Aktuellt inom kulturdepartementet med kulturminister Jeanette Gustafsdotter, Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken med riksrevisor Helena Lindberg, läget för EU:s sammanhållningspolitik med statssekreterarna Roger Mörtvik och Oskar Magnusson samt framtidens industri med statssekreterare Emil Högberg. I går torsdag kväll träffades regionernas företrädare för förmöte arrangerat av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), för värdefullt sampratande inför dagens dialog.

  Nu väntar Pingsthelgen och nationaldag, och därmed lite långhelg. Hoppas att ni alla får riktigt fina helgdagar!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se