• Nyhetsbrev vecka 25

  Hej!

  I morgon är det midsommarafton och den lite kortare arbetsveckan går mot sitt lut. I rikspolitiken en omtumlande vecka, med en historisk misstroendeomröstning. I regionpolitiken är det inte alls lika turbulent, även om det varit en händelserik vecka med bl.a. budgetsammanträde för regionfullmäktige. Om det och en del annat kommer här några rader i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Möte med idrottsrörelsen – RF-SISU Östergötland
  Ett av förslagen i Kristdemokraternas och Moderaternas gemensamma förslag till Treårsbudget 2022-2024 för Region Östergötland, handlar om ökad samverkan mellan regionen och idrottsrörelsen i Östergötland kring såväl förbättrad folkhälsa som stärkt näringslivsutveckling. För att samtala om det förslaget och få aktuell inblick i läget för den östgötska idrottsrörelsen, träffade vi i måndags förmiddag RF-SISU Östergötland, som är den nya organisationen efter sammanslagningen av Östergötlands idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Eva-Lena Frick, ordförande och Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef, berättade om organisationens arbete, men också hur idrottsrörelsen i Östergötland påverkats av pandemin. Vi fick också möjlighet att ytterligare presentera vårt förslag i treårsbudgeten. Tack för ett givande möte!

  Måndagsmöte med direktörsbesök
  En gång i månaden gästas måndagsmötet för Kristdemokraterna och Moderaterna av flera av regionens ledande direktörer. I måndags var det dags för juni månads direktörsbesök. Regiondirektör Krister Björkegren, HR-direktör Zilla Jonsson, regionutvecklingsdirektör Richard Widén, hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren, ekonomidirektör Josefin Bjäresten och regiondirektörens strateg Ellinor Komarek gästade mötet. Vi fick bl.a. en aktuell uppdatering av läget när det gäller Covid-19, information om arbetet med strategi för återhämtning och sommargåva till medarbetarna utifrån det förslag som Kristdemokraterna och Moderaterna fick igenom i regionstyrelsen i maj och en rapport från bearbetningen av inkomna remisser på den kommande regionala utvecklingsstrategin.

  Möte med Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp
  På måndagskvällen träffades Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp (RF-gruppen) som består av ordinarie ledamöter och förste ersättare i regionfullmäktige. Anledningen till träffen var genomgång av handlingar och förberedelser inför veckans sammanträde med regionfullmäktige. Vi hann också med att avhandla en del kommande motioner och interpellationer samt avstämning av kommande regionpolitiska aktiviteter under hösten 2021.

  Debattartikel om förslag till treårsbudget från KD och M
  I tisdagens utgåva av Corren hade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna en debattartikel om vårt gemensamma förslag till Treårsbudget 2022-2024, inför tisdagens och onsdagens regionfullmäktigesammanträde, med bl.a. beslut om just treårsbudget för Region Östergötland. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://corren.se/asikter/debatt/artikel/m-och-kd-ostergotland-behover-en-nystart/r2mp44pj).

  Regionfullmäktiges budgetsammanträde i två dagar
  Tisdag och onsdag har ägnats åt regionfullmäktiges årliga budgetsammanträde. Sedan i höstas möts hela regionfullmäktige via Zoom, och enbart presidiet med bl.a. andre vice ordförande Elvira Wibeck (KD), är på plats i sammanträdeslokalen. Nästan hela första dagen togs upp av debatten kring de olika förslagen till Treårsbudget 2022-2024. Trots utmärkta inlägg från flera ur den kristdemokratiska fullmäktigegruppen och från ett antal av våra moderata kollegor, vann inte det gemensamma budgetförslaget från Kristdemokraterna och Moderaterna bifall. Men, de utmärkta förslagen i budgeten fortsätter vi förstås att driva på andra sätt framöver! Under fullmäktigemötet anmäldes också en ny motion från Kristdemokraterna, där Lena Käcker Johansson och Elvira Wibeck lämnat in en motion utifrån den idé om att införa psykiatriambulans och mobila omvårdnadsteam inom psykiatrin i hela länet, som Martin Zetterlund, ersättare i regionstyrelsen tillsammans med Solveig Danielson, nyligen förde fram i en debattartikel i Corren. Eftersom Martin och Solveig inte är ledamöter i fullmäktige, lämnades motionen in av Lena och Elvira. Du kan läsa motionen här: (https://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/files/2021/06/210617-motion_kd_-infor-mobila-psykiatriteam-i-hela-lanet.pdf). Under första sammanträdesdagen tjänstgjorde förste ersättarna Birgitta Waern och Máire Skogstjärna, vilket gjorde att totalt tio kristdemokrater var i tjänst under hela fullmäktigemötet – stort tack till er alla för goda insatser!

  Nu väntar midsommarhelgen, och även om den positiva trenden i veckan har fortsatt med låg smittspridning, färre som behöver sjukhusvård och vaccinationer som pågår med full kraft, är det viktigt att vi alla hjälps åt att följa riktlinjer och restriktioner och vaccinera oss när det blir vår tur!

  Jag hoppas att ni alla får en riktigt fin midsommarhelg, och en skön och avkopplande sommar! Även om det finns några sammanträden inbokade i nästa vecka, tänkte jag att nyhetsbrevet skulle få semester, och får återkomma i mitten av augusti. På återseende då!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se