• Nyhetsbrev vecka 44

  Hej!

  Det är höstlovsvecka och Allhelgonahelgen står för dörren. Trots det har första halvan av veckan varit mycket intensiv och innehållsrik med såväl första regionfullmäktigemötet för mandatperioden och pressträff om regionens budget. Innan det blir lite höstlov även för mig, kommer därför här en kort resumé om veckans regionpolitiska arbete. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på budget
  Veckan började som vanligt med måndagsmöte för Östgötasamverkan; Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Även denna måndag ägnades en hel del tid åt de sista justeringarna i vårt förslag till uppdaterad Treårsbudget 2023-2025. Ekonomidirektör Josefin Bjäresten och regiondirektör Krister Björkegren gästade mötet, där den senare också informerade om en del andra aktuella frågor.

  Gruppledarträff inför ny mandatperiod
  På måndagseftermiddagen hade tillträdande regionstyrelseordförande Marie Morell (M) kallat in gruppledarna för alla partier i regionfullmäktige till en gruppledarträff. Vid fullmäktigemötet 23 november ska bl.a. beslutas om uppdaterat reglemente, och inför det behöver en del mer praktiska frågor diskuteras, om bl.a. lokalfrågor i regionhuset, placering i regionfullmäktige och hur strukturen för kommande gruppledarträffar ska se ut.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  I samband med mandatperiodsskifte, och inte minst vid maktskifte, brukar regiongruppens gruppmöten infalla tätare än vanligt. I måndags kväll, endast två veckor sedan sist, var det dags igen. Huvudnumret för detta gruppmöte var presentation av och beslut om förslaget till Treårsbudget 2023-2025. Kvällen inleddes med ett gemensamt möte för Östgötasamverkans tre partigrupper, där vi gruppledare presenterade de viktigaste områdena i budgetförslaget. Därefter följde Kristdemokraternas eget gruppmöte, där vi också gick igenom ärenden till nästföljande dags fullmäktigesammanträde.

  Första regionfullmäktigemötet för mandatperioden
  I tisdags hade dagen infunnit sig för det första sammanträdet med regionfullmäktige för den nya mandatperioden 2022-2026. Efter inledning av ålderspresident Marie Morell (M) valdes det nya presidiet i regionfullmäktige, där Kristdemokraternas Elvira Wibeck åter finns med, numera dock uppgraderad till förste vice ordförande. Regionfullmäktige valde också ny regionstyrelse, där Kristdemokraternas representanter fortsätter att vara Anders Eksmo, ledamot och Martin Zetterlund, ersättare. Två ’vanliga’ beslutsärenden fanns också på fullmäktiges dagordning, två viktiga och omfattande dokument, dels Överenskommelse med kommunerna i Östergötland om nära vård och dels Länsplan för regional transportinfrastruktur.

  Pressträff om Treårsbudget 2023-2025: Nystart Östergötland
  På tisdagen genomförde vi också pressträff där vi från Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna presenterade förslag till Treårsbudget 2023-2025 med titeln Nystart Östergötland. De flesta östgötska medier var på plats i Sessionssalen i Regionhuset, och nyheter om budgetförslaget har funnits med i tidningar, radio och tv. Du kan läsa mer om budgeten här: (https://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/nystart-ostergotland/).

  Nu ska jag försöka vara lite höstlovsledig resten av veckan! Oavsett hur mycket ledig du får vara, hoppas jag att ni alla så småningom får en fin allhelgonahelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se