• Sandvikens partiavdelning

   

  Styrelse 2020

  • Ordförande: Jeanette Forsén
  • Vice Ordförande samt sekreterare: Leif Jönsson
  • Ledamot: Hans Forsén
  • Ledamot och kassör: Benjamin Nordström
  • Ledamot: Majvor Lisselg

  Nämnder etc:

  • Kommunfullmäktige – Majvor Lisselg och Nille Wiklander som ordinarie. Leif Jönsson och Benjamin Nordström som ersättare.
  • Kommunstyrelsen – Leif Jönsson, ord.
  • Kultur och Fritid – Jeanette Forsén, ersättare
  • Arbetsliv – Benjamin Nordström, ersättare
  • IFO – Leif Jönsson, ordinarie

  Bolag:

  • Sandvikens Stadshus AB – Nille Wiklander, oirdinarie

  Kommunförbund:

  • Gästrike Återvinnare Fullmäktige – Leif Jönsson, ersättare