• Vår partiavdelning

    Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

    Ordförande: Leif Jönsson

    Vice Ordförande: Majvor Lisselg

    Sekreterare: Nille Wiklander

    Ledamot:  Benjamin Nordström