• Sandvikens partiavdelning

   

  Styrelse 2021

  • Ordförande: Jeanette Forsén
  • Vice Ordförande samt sekreterare: Leif Jönsson
  • Ledamot: Hans Forsén
  • Ledamot och kassör: Benjamin Nordström
  • Ledamot: Majvor Lisselg

  Nämnder etc:

  • Kommunfullmäktige – Majvor Lisselg och Nille Wiklander ordinarie.
   Leif Jönsson och Benjamin Nordström, ersättare.
  • Kommunstyrelsen – Leif Jönsson, ordinarie
  • Kultur- och Fritidsnämnden  – Jeanette Forsén, ersättare
  • Arbetslivsnämnden  – Benjamin Nordström, ersättare
  • IFO – Leif Jönsson, ordinarie
  • Valnämnden- Nille Wiklander, ordinarie
   Benjamin Nordström, ersättare

  Bolag:

  • Sandvikens Stadshus AB – Nille Wiklander, ordinarie

  Kommunförbund:

  • Gästrike Återvinnare Fullmäktige – Leif Jönsson, ersättare