• Vår partiavdelning

    Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

    Ordförande: Leif Jönsson

    Sekreterare: Nille Wiklander

    Ledamöter: Majvor Lisselg, Benjamin Nordström