• Fråga- Bevakning av ingångna avtal

  Till ansvarigt kommunalråd,

  Fråga angående bevakning av ingångna avtal.

  En god intern kontroll inom Sandvikens kommunstyrelse, nämnder och bolag, beträffande styrning och uppföljning av ingångna avtal, är viktig ur många aspekter.

  Ett avtal kan innehålla flera typer av klausuler som är villkorade till olika perioder och tidpunkter som behöver bevakas löpande.

  Hur sker den bevakningen i dagsläget ?

   

  Sandviken 15 februari 2022

  Nille Wikland...

 • Fråga om kommunens fastigheter

  Sandviken kommuns fastigheter
  Fråga Till ansvarigt kommunalråd Kommunens fastigheter Kommunstyrelsen beslutade den 20 nov 2018 att ”- Sandvikens Stadshus AB (SSAB) ges i uppdrag att utreda om strukturen på bolagskoncernen och kopplingen till kommunen är den optimala, passar dagens förutsättningar samt föreslå eventuella förändringar för framtida behov.

  Kommunen är ägare till ett antal fastigheter, bostäder såväl som ...

 • Fråga – Skola 2025

  Vid kommunfullmäktige den 16 september 2019 svarade Lars Karlsson (S) ordförande i kunskapsnämnden på Nille Wiklanders (KD) frågor angående utredningen skola 2025.

  Läs frågorna och svaren här:

  Bakgrund Under våren 2019 presenterades utredningen Skola 2025. Dialogmöten för alla medborgare hölls under maj månad. Och därefter specifikt för skolpersonal och elever..

  Här är ett par citat från anteckningar från dialogerna. 

  ”Kommer politikerna att rösta om “utredningen” ...