• Det händer!

   

  Medlemsmöten 

  Mellan 17.30 – 21.00

  Plats:  Studieförbundet vuxenskolan, Högbovägen

  3/4(budgetberedning)
  14/5, Valuppstart. Anoden i Storvik. 9.00-14.00
  8/6(sommaraktivitet)
  14/9 (after val)
  12/10(budgetberedning)
  9/11
  7/12(Julaktivitet)

  Kommungruppen – möten kl 17.30

   20/4, 18/5, 15/6, 24/8, 24/9, 19/10, 16/11