• Interpellation – Äldreomsorgslyftet

  Kommunfullmäktige Sandviken 2021-03-01

  Äldreomsorgslyftet

  Interpellation

  Hälso-och sjukvård är en angelägenhet för såväl regionerna som kommunerna. För den som är äldre ökar ofta behovet av insatser med åldern. Det är därför en nödvändighet att insatser ges på ett sammanhållet sätt för att den äldre ska få en personcentrerad vård och omsorg av god kvalitet. En god samverkan är en förutsättning. I takt med att befolkningen lever längre, drabbas allt fler av sjukdomar och besvär a...

 • Interpellation – Gratis bussresande för pensionärer

  Interpellation Till arbetslivsnämnden Gratis bussresande för pensionärer

  Många pensionärer i ofrivillig ensamhet behöver ha möjligheten att ta sig till centralortens eller tätorternas centrum för inköp av mat mediciner och socialt umgänge. Alla skulle må bra av att kunna få den möjligheten men då kassan är skral begränsas rörligheten betydligt.

  Kristdemokraterna frågar därför Är arbetslivsnämnden som ansvarig i kommunen för dom allmänna kommunikationer villig att i samarbete med...

 • Interpellation – Har Sandvikens kommun förberett sina verksamheter sedan barnkonventionens ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  Interpellation Till kommunfullmäktige Har Sandvikens kommun förberett sina verksamheter sedan barnkonventionens ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  Enligt en färsk kartläggning som genomförts av Barnens rätt i samhället (Bris), så saknar 85 kommuner fortfarande en strategi för hur de skall efterleva barnkonventionen och säkerställa barnens rättigheter. Bris påpekar i sin rapport att kommunerna, utöver att ha en strategi för barnrätt, även måste utse en ansvarig person för barnrä...

 • Interpellation – Vad gör Kunskapsnämnden för s.k. hemmasittare?

  Interpellation Vad gör Kunskapsnämnden för s.k. hemmasittare?

  (Utdrag ur artikel av Sten Feldreich i Lärarförbundets tidning Chef & Ledarskap) ”Det var först när hans egen son blev hemmasittare som Christian Persman på allvar insåg hur fel han hanterat problematiken med barn som vägrar att gå i skolan. Christian Persman var skolchef för grundskolorna i Arvika kommun och hans son gick då i åttonde klass. – När vi ser vuxna plågas av stress och utmattning försöker vi avlasta dem, i a...

 • Interpellation – Av- och tillfart E16 vid Hammarbyvägen i Storvik

  Interpellation Till kommunstyrelsen, Av- och tillfart E16 vid Hammarbyvägen i Storvik

  Mycket tung trafik går i dag från Hammarbyheden och bergtäkten där genom Storvik i riktning mot Sandviken. Dessa tunga fordon passerar busshållplatser och ungdomarnas väg till och från skolan. Företagen på industriområdet söder om Storvik får med en avfart vid Hammarbyvägen lättare få tung trafik till sig med gods, varor och reparationer samt korta personalens restid till och från jobbet. Det gör ocks...

 • Interpellation- Lokal handlingsplan för suicidprevention

  Till Individ- och familjeomsorgen

  Lokal handlingsplan för suicidprevention

  Region Gävleborg har ansvar för att samordna det regionala arbetet med suicidprevention, det vill säga att förebygga självmord. För oss kristdemokrater är detta en oerhört viktig fråga. Att kämpa för att skydda varje människoliv måste vara en självklarhet för oss alla. Vi måste ta den psykiska ohälsan på största allvar oavsett åldersgrupp. Därför är det nödvändigt att vi ser till att få denna fråga högre ...

 • Interpellation – Dyslexiutredningar ?

   

  Interpellation  –  Besvaras vid KF i September 2020

  Till kunskapsförvaltningens ordförande Lars Karlsson Regionen slutar med dyslexiutredningar för barn Region Gävleborg har meddelat att de bestämt sig för att helt upphöra med dyslexiutredningar. Deras arbetsområde för logopeder ändras och ska rikta in sin verksamhet mer på barn med språkstörningar och sluta göra dyslexiutredningar för barn upp till 17 år. Med anledning av detta vill vi kristdemokrater få svar på fö...