• Motion vindkraftsparker

  Motion till Rikstinget 2023

  Inför stopp för vindkraftsparker

  Vindkraft ställer till fler problem än de löser. Som kristdemokrat så skall jag förvalta jordens tillgångar – inte förbruka dem. Miljöskador orsakade av vindkraftsbyggen – grundvatten och vattentäkter förstörs, ytvatten tar nya vägar då stora ytor hårdgöres -tusentals fotbollsplaner för verken serviceställen och kranplatser – samt 100-tals mil av transportvägar – avgasutsläpp från transporter och cementtillverkni...

 • Motion smuggling av hundar och djur

  Motion till Rikstinget 2023

  Politisk handling krävs för att stoppa smuggling av hundar/Djur

  Trots omfattande informationskampanjer från olika instanser och medier så fortsätter smugglingen av djur framförallt hundar till Sverige vara högst i norden. Svenska kennelklubben skrev i en pressrelease att den 31 januari dömdes tre Halmstadbor till fängelsestraff för att ha tjänat miljonbelopp på att smuggla in minst 69 valpar under 2019 och 2020. Samma dag släppte Tullverket statistik ...

 • Motion om medlemsregister

  Motion till Rikstinget 2023

  Gör det mer praktiskt att hantera medlemsregistret

  Att stryka en medlem som inte betalt på flera år eller där det är uppenbart att personen inte längre delar vår politiska övertygelse till exempel om man är medlem i annat parti och/eller representerar annat parti i nämnd eller liknande bör kunna hanteras smidigare än idag. När registrerad medlem varken besvarar påminnelser eller vid tilltal menar att det inte är hens problem utan att det är upp till o...

 • Motion elpriser

  Motion till Kristdemokraternas riksting 2023

  Varför straffa dom som gjorde rätt Under 1970-talet byggdes och renoverades hus där värmesystem med fossila bränslen ersattes av direktverkande el. Ett stort kliv mot en fossilfri värld. Under åren har de installerade radiatorerna ersatts med moderna oljefyllda element samt senare kompletterade med värmepumpar luft/luft allt för bästa möjliga hänsyn till klimatet och miljön. Dom här husen har inga vattenburna element och sällan eller aldrig ...

 • Motion om barnpornografibrott

  Motion till Kristdemokraternas riksting 2023

  Förtydligande tillägg om barnpornografibrott

  I en rapport av barnrättsorganisationen Ecpat är det tydligt att poliser och åklagare gör olika bedömningar när det gäller barnpornografibrott. Rapporten ”I gråzonen” visar att några poliser och åklagare bedömer en bild på en naken flicka på en strand som barnpornografibrott medan andra inte delar den bedömningen, även om bilden har en sexualiserad titel eller rubrik. Detta pekar på behovet...

 • Motion – Relationer mellan generationer

  Motion Till kommunfullmäktige Relationer mellan generationer

  För oss Kristdemokrater kommer alltid de äldre vara en hjärtefråga. Detta gäller inte minst nu där de under rådande pandemi fått stå ut med tärande ensamhet på grund av påtvingad isolering.

  Äldreomsorgen står idag inför stora rekryteringsbehov, samtidigt som många ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom äldreomsorgen hörs ofta att personalen har ett pressat arbetsschema och att de därför inte hinne...

 • Motion- Utarbeta och fastställa en lokalhandlingsplan för suicidprevention

  I maj 2020 besvarades en interpellation från Kristdemokraterna i Sandviken där en av frågorna var om kommunen utarbetat en lokal handlingsplan för att motverka suicidprevention.

  Ifrån interpellationssvaret kan man läsa följande: ”Nej det finns ingen lokal handlingsplan framtagen.” ”Åtgärder att förebygga och motverka psykisk ohälsa står på agendan inom samtliga av förvaltningarna kunskap-, omsorgs- samt individ- och familjeomsorgsförvaltningarna men har inte fokus på kommunmedborgare i...

 • Motion – Markanvisningar för medborgarförslag

  Önskemål om att Sandvikens kommun anlägger utegym och hundrastgårdar, är några av de vanligaste medborgarförslagen. De flesta avslås med hänvisning till en ansträngd ekonomi. Vid kommunfullmäktige i februari, informerade rektor Ylva Fältholm om Högskolans goda samarbete med företag i regionen. Rubriken var ”samarbete en väg till framgång”. Då väcktes min tanke. Ge utrymme för de lokala företagen och för civilsamhället att bidra till kommunens utveckling.

  Vid samma fullmäktige läste kom...

 • Motion- Bostad först som norm

  MOTION OM ATT INFÖRA BOSTAD FÖRST SOM NORM I KOMMUNENS HEMLÖSHETSARBETE

  Vid hemlöshet används av tradition ofta den så kallade trappstegsmodellen eller boendetrappan. Den hemlöse personen måste kvalificera sig steg för steg via tillfälliga boende och träningslägenheter, för att längst upp i trappan få ett eget hyreskontrakt. Om personen exempelvis återfaller i missbruk, missar möten med socialförvaltningen eller avviker från behandling faller personen tillbaka till det första trappsteg...

 • Motion – Namnändring av Stadshuset

  Foto:Nille Wiklander Motion

  Det pratas mycket om sammanhållning av hela kommunen, det vill säga tätort och landsbygd. Det kommunala förvaltningshuset kallas idag ”Stadshuset” och bör därför namnändras för att motsvara begreppet sammanhållning.

  Undertecknad föreslår därför Att kommunfullmäktige beslutar ändra namnet till ”KOMMUNHUSET” samt Att förvaltningsbyggnadens skyltar byts ut. Leif Jönsson Kristdemokraterna Sandviken

  Motionen avslogs vid kommu...