• Motion – Relationer mellan generationer

  Motion Till kommunfullmäktige Relationer mellan generationer

  För oss Kristdemokrater kommer alltid de äldre vara en hjärtefråga. Detta gäller inte minst nu där de under rådande pandemi fått stå ut med tärande ensamhet på grund av påtvingad isolering.

  Äldreomsorgen står idag inför stora rekryteringsbehov, samtidigt som många ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom äldreomsorgen hörs ofta att personalen har ett pressat arbetsschema och att de därför inte hinne...

 • Motion- Utarbeta och fastställa en lokalhandlingsplan för suicidprevention

  I maj 2020 besvarades en interpellation från Kristdemokraterna i Sandviken där en av frågorna var om kommunen utarbetat en lokal handlingsplan för att motverka suicidprevention.

  Ifrån interpellationssvaret kan man läsa följande: ”Nej det finns ingen lokal handlingsplan framtagen.” ”Åtgärder att förebygga och motverka psykisk ohälsa står på agendan inom samtliga av förvaltningarna kunskap-, omsorgs- samt individ- och familjeomsorgsförvaltningarna men har inte fokus på kommunmedborgare i...

 • Motion – Markanvisningar för medborgarförslag

  Önskemål om att Sandvikens kommun anlägger utegym och hundrastgårdar, är några av de vanligaste medborgarförslagen. De flesta avslås med hänvisning till en ansträngd ekonomi. Vid kommunfullmäktige i februari, informerade rektor Ylva Fältholm om Högskolans goda samarbete med företag i regionen. Rubriken var ”samarbete en väg till framgång”. Då väcktes min tanke. Ge utrymme för de lokala företagen och för civilsamhället att bidra till kommunens utveckling.

  Vid samma fullmäktige läste kom...

 • Motion- Bostad först som norm

  MOTION OM ATT INFÖRA BOSTAD FÖRST SOM NORM I KOMMUNENS HEMLÖSHETSARBETE

  Vid hemlöshet används av tradition ofta den så kallade trappstegsmodellen eller boendetrappan. Den hemlöse personen måste kvalificera sig steg för steg via tillfälliga boende och träningslägenheter, för att längst upp i trappan få ett eget hyreskontrakt. Om personen exempelvis återfaller i missbruk, missar möten med socialförvaltningen eller avviker från behandling faller personen tillbaka till det första trappsteg...

 • Motion – Namnändring av Stadshuset

  Foto:Nille Wiklander Motion

  Det pratas mycket om sammanhållning av hela kommunen, det vill säga tätort och landsbygd. Det kommunala förvaltningshuset kallas idag ”Stadshuset” och bör därför namnändras för att motsvara begreppet sammanhållning.

  Undertecknad föreslår därför Att kommunfullmäktige beslutar ändra namnet till ”KOMMUNHUSET” samt Att förvaltningsbyggnadens skyltar byts ut. Leif Jönsson Kristdemokraterna Sandviken

  Motionen avslogs vid kommu...