• Mindre barngrupper i förskolan

  Sommarsemestrarna går mot sitt slut. För många föräldrar innebär det tyvärr en klump av oro i magen. Trots många fagra löften om mindre barngrupper i våra förskolor kvarstår problemen. Särskilt allvarligt är det för de allra minsta barnen som riskerar att drabbas av en stress som leder till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

  Enligt Skolverket består varje småbarnsgrupp (1-3 år) i förskolan i genomsnitt av 12 barn. För 4-5-åringar är den genomsnittliga gruppstorleken 15 barn. Om...

 • Barnens bästa måste alltid hamna i centrum

  https://www.facebook.com/ebbabuschthor/videos/656102261411904/

 • Trygga förlossningar i hela landet

  https://youtube.com/watch?v=uV1kTYGGpqQ

 • Tvingad till ensamhet

  https://youtube.com/watch?v=SYiJjimmZDo

 • Skydda henne, inte förövaren

  https://youtube.com/watch?v=D0a3Qd9dur4

 • Ingen ska behöva dö i kön

  https://youtube.com/watch?v=lKnXsbCl-l0

 • Du ska kunna lita på Sverige

  https://youtube.com/watch?v=1qS6iNKrNXY

 • Trygghet genom hela livet

  I vår kommun skall man kunna känna tillit och vara trygg i alla situationer

  Vi Kristdemokrater vill att vi alla ska kunna känna oss hoppfulla och trygga inför varje ny dag. Vare sig det är det lilla barnet, skolbarnet, ungdomen, kämpande föräldrar, ensamstående, pensionären eller vem man än är. Barn och ungdomars psykiska hälsa måste prioriteras. Vi vill se över Elevhälsan och dess arbete. Vi vill återinföra dygnet runt öppna psykakuter för barn och ungdomar. Utöka verksamheten på ungdomsmott...

 • Vi skapar en tryggare kommun

  Vi skapar en tryggare kommun Förebyggande insatser för en bättre framtid!

  Kristdemokraterna i Sandvikens kommun har genom idogt arbete i nämnder och styrelser kunnat genomföra en stor del av sin politik under den gångna mandatperioden. Detta arbete skall fortsätta. Vi står alltid på de svagas sida och låter ingen lämnas efter. Våra politiker har erfarenheter från många yrkesområden i samhällets tjänst. Det är dags att jobba förebyggande i vår kommun och därför införs på vårt förslag fältsoci...