• Trygghet genom hela livet

    I vår kommun skall man kunna känna tillit och vara trygg i alla situationer

    Vi Kristdemokrater vill att vi alla ska kunna känna oss hoppfulla och trygga inför varje ny dag. Vare sig det är det lilla barnet, skolbarnet, ungdomen, kämpande föräldrar, ensamstående, pensionären eller vem man än är. Barn och ungdomars psykiska hälsa måste prioriteras. Vi vill se över Elevhälsan och dess arbete. Vi vill återinföra dygnet runt öppna psykakuter för barn och ungdomar. Utöka verksamheten på ungdomsmott...

  • Vi skapar en tryggare kommun

    Vi skapar en tryggare kommun Förebyggande insatser för en bättre framtid!

    Kristdemokraterna i Sandvikens kommun har genom idogt arbete i nämnder och styrelser kunnat genomföra en stor del av sin politik under den gångna mandatperioden. Detta arbete skall fortsätta. Vi står alltid på de svagas sida och låter ingen lämnas efter. Våra politiker har erfarenheter från många yrkesområden i samhällets tjänst. Det är dags att jobba förebyggande i vår kommun och därför införs på vårt förslag fältsoci...