• Insändare – Bättre land för alla de som är beroende av bilen

  Bättre land för alla de som är beroende av bilen

  Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i första hand tjänar våra större städer.

  Trots att 9 av 10 person- och godstransporter går på väg hamnar 55 % av regeringens underhållspengar på järnvägen. Sådana prioriteringar har skett i Sverige under lång tid och resultatet av dessa prioriteringar ser vi nu u...

 • Insändare- Miljöpartiet är ett sänke för svensk ekonomi och välstånd

  Miljöpartiet är ett sänke för svensk ekonomi och välstånd Att resa, oavsett om det är långt eller kort, med cykel, bil, tåg eller flyg gynnar samhällsutvecklingen. Det för människor närmare varandra och håller tillbaka konflikter. Att göra som Miljöpartiet att vilja göra det svårare, kanske omöjligt, för många att resa och mötas, är det inskränktheten som talar. Motarbeta utsläppen; inte fordon. Motarbeta utsläpp; inte flyget. Miljöpartiet vet att genom att återställa de utdikade våtmarkerna i v...
 • Insändare – Vi har för få poliser på landsbygden

  Vi har för få poliser på landsbygden. På alltför många håll i Sverige är det för långt till närmaste polis. Det kan handla om hela samhällen där medborgare ser att den polisiära frånvaron medför otrygghet och utsatthet. Exempelvis behövde poliser ta sig från Eksjö till Vetlanda för att ingripa under vansinnesdådet i början av mars.

  I en rapport från 2019 konstaterar polisen att det finns 60 geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället. 2...

 • Ligger Sandvikens gymnasieskola i fas med antalet elever?

  Den frågan kan man ställa sig när det kommer signaler från Sandvikens grundskolors Studie och yrkesvägledare där man berättar att elever med behörighet inte får plats inom gymnasieskolan. Vissa elever får inte plats på den utbildning man sökt utan slussas istället över till andra program som överhuvudtaget inte stämmer överrens med elevens önskemål eller förmågor. Elever som kämpat för att nå meritpoängen till ett visst program och klarat detta, kanske med hjälp av sommarskola, får än...