• Små barn behöver små barngrupper

  Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Därför är Kristdemokraterna garanten i styret för valfrihet inom barnomsorgen, i form av kommunala och fristående förskolor, föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor, och flerfamiljssystem. Förskolan ska erbjudas men inte vara obligatorisk.

  Kristdemokraterna prioriterar mindre barngrupper med fler vuxna som har mer tid med barnen och kan lyssna, läsa sagor och rabbla bokstavsramsor. Solnas förskolor ska inte finnas i baracker, utan ha fräscha lokaler med kvalitativ utomhuslekyta för barnen. Förskolan ska kännas trygg för både barnen och föräldrarna.

  Vi infriade löftet om en typförskola för små barngrupper som exploatörer utgår ifrån när de bygger nya förskolor. Vi har byggt om två förskolor per år för mindre barngrupper. Andelen medarbetare med pedagogisk utbildning i Solna har höjts till 90%. Nu finns alltså alla goda förutsättningar för att fortsätta öka personaltätheten och därmed minska barngrupperna.

  Idag saknas en gemensam process för förskoleantagning för kommunala och privata förskolor. Därför kan föräldrar känna sig tvingade att tacka ja till första erbjudna plats, istället för den förskola man egentligen önskar. Staden behöver införa ett gemensamt och enklare system för att välja förskola.

  Det finns politiker som vill genuscertifiera leksaker och könskvotera lektid. Det finns politiker som tycker att det viktigaste i förskolan inte är omsorg utan utbildning. Vi kristdemokrater håller inte med! En ledsen ettåring vill ha en trygg famn att krypa upp i, oavsett om det är en utbildad pedagog eller ej.

  KD vill som inget annat parti bevara och säkerställa återväxten av Solnas dagmammor, även kallat pedagogisk omsorg. Familjedaghemmen ska kunna drivas på likvärdiga villkor. Vi vill införa kommunala dagmammor med en kommunal lokal, där alla stadens dagmammor kan träffas och samarbeta.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Införa kommunala dagmammor, precis som det finns kommunala förskolor, för att säkerställa återväxten. Det ska även finnas en kommunal lokal där kommunala och fristående dagmammor kan träffas och samarbeta.
  • Förskolor inte ska finnas i baracker utan ha fräscha lokaler med kvalitativ utomhuslekyta för barnen.
  • Bevara och utveckla alternativa barnomsorgsformer, på likvärdiga villkor.
  • Minska barngruppernas storlek i förskolan. Vi vill att barn som är tre år eller yngre inte ska behöva tillhöra grupper som är större än 12 barn.
  • Förenkla valet av förskola genom ett gemensamt antagningssystem för såväl privata som kommunala förskolor.