• Partidistriktsstyrelsen

  Susanne Henning Aihonen, Tf. Ordförande
  Mobil: 070-796 96 81
  E-post: susanne.aihonen@kristdemokraterna.se

  Tomas Walter, Strängnäs, ledamot
  Mobil: 073-302 32 10
  E-post: walter_tomas@hotmail.com

  Miriam Tinglöf, Trosa, ledamot
  Mobil: 070-339 61 94
  E-post: miriam.tinglof@gmail.com

  Marian Loley, Katrineholm, ledamot
  Mobil: 070-661 14 55
  E-post: marian.loley@katrineholm.se

  Lars Lundqvist, Nyköping, ledamot
  Mobil:073-773 71 52
  E-post: lars.lundqvist@kristdemokraterna.se

  Ingegerd Johansson, Gnesta, kassör
  Mobil: 076-083 63 87
  ingegerd.l.johansson@gmail.com

  Jonas Wulff, Eskilstuna, ledamot
  Mobil: 070-309 09 24
  E-post: jonas.wulff@eskilstuna.se

  Bo Hellmark, Eskilstuna, ersättare
  Mobil: 072-281 86 22
  E-post: bossehellmark@outlook.com

  Göran Bernhardsson, Oxelösund, ersättare
  Mobil: 070-555 76 19
  E-post: goran.bernhardsson@oxelosund.se

  Gustav Nordberg, Nyköping, KDU
  Mobil: 070-605 15 06
  E-post: gustav.norberg@kdu.se

  Ombudsman:
  Joakim Widell
  Mobil: 070-266 80 36
  joakim.widell@kristdemokraterna.se