• Regiongruppen

  Under mandatperioden 2022-2026 sitter Kristdemokraterna i styret i Region Sörmland. Väljarnas röster i valet 2022 gav oss 5 mandat av totalt 79, vilket innebär att vi ökade med ett mandat från förra perioden. Vi samarbetar med Moderaterna, Centern och Vård för pengarna i ”Ny kraft för Sörmland”.

  Utöver mandaten i fullmäktige finns Kristdemokraterna representerade genom våra företrädare i regionstyrelsen och i flertalet av regionens övriga politiska organ.

  Här är Kristdemokraternas regiongrupp:

  Lars Lundqvist
  Regionråd, Gruppledare, ledamot i regionstyrelsen och regionfullmäktige
  Mobil: 076-146 68 14
  E-post: lars.lundqvist@kristdemokraterna.se

  Anna Jernemalm
  Ledamot i regionfullmäktige och vice ordförande i nämnden för primärvård rättspsykiatri och Dammsdalsskolan.
  Mobil: 0708-23 67 43
  E-post: anna.jernemalm@kristdemokraterna.se

  Tony Meshko
  Förste vice ordförande i regionfullmäktige och dess presidium
  Mobil: 076-050 55 16
  E-post: tony.meshko@regionsormland.se

  Göran Bernhardsson
  Ledamot i regionfullmäktige och regionfullmäktiges valberedning
  Mobil: 070-555 76 19
  E-post: goran.bernhardsson@regionsormland.se

  Josefine Boberg
  Ledamot i regionfullmäktige och regionfullmäktiges valberedning. Ersättare i nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
  Mobil: 070-819 79 44
  E-post: josefine.boberg@regionsormland.se

  Marian Loley
  Ersättare i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen samt ersättare för primärvård rättspsykiatri och Dammsdalsskolan.
  E-post: marian.loley@kristdemokraterna.se

  Joacim Wäppling
  Ersättare i regionfullmäktige. Vice ordförande i KUF. (Kultur, utbildning, friluftsliv)
  Mobil: 0739-60 54 34
  E-post: joacim.wappling@kristdemokraterna.se

  Susanne Henning Aihonen
  Ersättare i regionfullmäktige, ledamot i gemensamma patientnämnden
  Mobil: 070-796 96 81
  E-post: susanne.aihonen@kristdemokraterna.se

  Alexander Forss
  Ersättare i regionfullmäktige
  Mobil: 070-281 25 49
  E-post: alexander.forss@regionsormland.se

  Diana Lundberger
  Ersättare i regionfullmäktige
  Mobil: 070-580 04 00
  E-post: lundbergerd@gmail.com

  Ronny Freiman
  Politisk sekreterare för KD i region Sörmland
  Mobil: 076-810 64 67
  E-post: ronny.freiman@regionsormland.se