• Kalendarium

  Kristdemokraterna Sörmland

  Har du frågor eller synpunkter på våra sammanträden, utbildningar eller distriktets arbete i stort? Kontakta gärna partidistriktsordförande Anna Jernemalm. Vi är till för alla medlemmar, partiavdelningar, landstingsgruppen och andra förtroendevalda kristdemokrater i Sörmland.

  Vill du delta vid någon kampanj eller aktivitet? Kontakta din partiavdelning för mer info!

  2021

  Partidistriktets årsmöte:
  Lördagen den 20 mars