• Kalendarium

  Kristdemokraterna Sörmland

  Har du frågor eller synpunkter på våra sammanträden, utbildningar eller distriktets arbete i stort? Kontakta gärna partidistriktsordförande Ulf Rosén. Vi är till för alla medlemmar, partiavdelningar, regiongruppen och andra förtroendevalda kristdemokrater i Sörmland.

  Vill du delta vid någon kampanj eller aktivitet? Kontakta din partiavdelning för mer info!

  För mer information, välkommen att kontakta:

  Ombudsman Joakim Widell
  joakim.widell@kristdemokraterna.se
  070-266 80 36

  Välkomna!