• Kalendarium

  Kristdemokraterna Sörmland

  Har du frågor eller synpunkter på våra sammanträden, utbildningar eller distriktets arbete i stort? Kontakta gärna partidistriktsordförande Anna Jernemalm. Vi är till för alla medlemmar, partiavdelningar, landstingsgruppen och andra förtroendevalda kristdemokrater i Sörmland.

  Vill du delta vid någon kampanj eller aktivitet? Kontakta din partiavdelning för mer info!

  2021

  Partidistriktets årsmöte:
  Lördagen den 20 mars kl 10:00

  Kallelse med handlingar är utskickade till alla ombud genom vårt medlemsregister.

  För mer information, välkommen att kontakta:

  Organisationssekreterare Camilla Sehlin
  camilla.sehlin@kristdemokraterna.se
  072-519 49 06

  Välkomna!