• Kalendarium

  Nedan ser du Kristdemokraterna Sörmlands kalendarium för 2018. Kalendariet uppdateras löpande. Datum för sammanträden med landstingsfullmäktige i Nyköping, vilka är öppna för allmänheten, finns också med. Likaså finns också datum för landstingsgruppens sammanträden. Du som medlem eller medborgare är varmt välkommen att komma med förslag på frågor som du tycker att vi ska driva i landstinget!

  Har du frågor eller synpunkter på våra sammanträden, utbildningar eller distriktets arbete i stort? Kontakta gärna partidistriktsordförande Anna Jernemalm. Vi är till för alla medlemmar, partiavdelningar, landstingsgruppen och andra förtroendevalda kristdemokrater i Sörmland.

  Vill du delta vid någon kampanj eller aktivitet? Kontakta din partiavdelning för mer info!

  PDS=Partidistriktsstyrelse. VU= Verkställande utskott. LG= Landstingsgrupp. LF= Landstingsfullmäktige.

  Augusti

   

  September

   

  Oktober

   

  November

   

  December