• Om oss

    Kristdemokraternas partidistrikt i Sörmland arbetar för ett samhälle där fler tar ansvar och bryr sig om varandra – ett mänskligare Sörmland helt enkelt. Vårt partinamn Kristdemokraterna förklarar att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.

    En vanlig missuppfattning om partiet är att man måste vara religiöst engagerad för att vara med. Det är fel. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.

    Kristdemokraterna har i dag drygt 21 600 medlemmar och partiets organisation består huvudsakligen av tre nivåer; partiavdelning (vanligtvis motsvarande en kommun), partidistrikt (motsvarande ett län) och riksorganisation (hela riket). Makten utgår från medlemmarna. Medlemsinflytande utövas direkt av medlemmarna på partiavdelningsnivå och av de ombud som medlemmarna utser för partidistrikts- och riksorganisationsnivå.

    Partiets ordförande heter Ebba Busch. Våra viktigaste områden är – värdig vård och omsorg, valfrihet och rättvisa för familjen och blomstrande näringsliv för välfärd.

    Läs mer om vårt arbete i partidistriktet och i Region Sörmland (f.d Landstinget) genom att klicka dig runt i menyraden ovan.