• Ett riktigt sjukvårdsparti

  Kapa vårdköerna och skapa jämlik vård i hela Sverige

  Vårdköerna i Sverige har sedan 2014 mer än tredubblats. De var långa redan innan coronapandemin. Den svenska vården är också ojämlikt fördelad beroende på var man bor i Sverige.

  Kristdemokraterna vill;

  • Införa ett statligt huvudmannaskap för vården i stället för 21 olika
  • Skapa en nationell vårdförmedling för att du ska få vård när du behöver det
  • Öka samarbetet med andra vårdaktörer genom att införa fler vårdval
  • Skapa fler vårdplatser
  • Förbättra vården ur ett jämställdhetsperspektiv

  Med Hjärta för hela Värmland – Vården i Värmland

  Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, vare sig du har ont i kropp eller själ. Du ska inte behöva snurra runt i en vårdkarusell där tiden går utan att rätt vård erbjuds. Kötiderna till 1177 måste minska och om du mår dåligt så ska det finnas en enkel väg in till samtal och vård. Grunden för jämlik sjukvård av hög kvalitet är medarbetare med rätt kompetens. Vi vill ha fler händer i vården.

  Trygg vård nära, när du behöver den!

  Kristdemokraterna vill;

  • Kapa kön till 1177 – inför knappval och särskilda spår för barn, vuxna och psykiatri.
  • Utveckla Region Värmlands digitala vårdcentral! Öppet dygnet runt!
  • Återinföra ”Vårdcentral på akuten”
  • Införa ”Första linjen för vuxna” – samtal direkt!
  • Kapa köerna till psykiatrin – inför vårdval psykiatri!
  • Arbeta för flexibla öppettider på vårdcentralerna – kvällsöppet för bättre tillgänglighet!
  • Ge patienter rätt till fast läkarkontakt
  • Öka utbudet av mobil sjukvård, fler ska kunna få mer sjukvård hemma, även av läkare
  • Förbättra kvinnosjukvården
  • Införa ”mamma-rehab-check”, som även innefattar fysioterapeut, i förlossningsvården
  • Förbättra den digitala tillgängligheten

   

  Satsa på vårdens medarbetare

  Kristdemokraterna vill;

  • Skapa goda karriärvägar och jämlika möjligheter till utveckling – för alla!
  • Inrätta fler specialistutbildningstjänster för att minska bristen på specialistsjuksköterskor och andra yrkesgrupper med specialistkompetens
  • Arbeta för konkurrenskraftiga löner!
  • Se över OB-ersättningen, yrkestiteln ska inte avgöra vilken ersättning som ges
  • Erbjuda ledarskapsutbildning för chefer – ledarskap ska möjliggöra aktivt medarbetarskap
  • Skapa hälsofrämjande arbetsplatser – rätt bemanning med rätt kompetens