• Trygghet

  Trygghet – många olika saker
  Grunden för ett tryggt samhälle är ett samhälle där vi känner delaktighet och bryr oss om varandra. Där fyller kärleksfulla och stabila familjer en avgörande roll. Men trygghet handlar också om att vara säker på att få kontakt med sjukvården när det behövs, att den som har hemtjänst vet vilken person som kommer eller att känna sig trygg med att polisen kommer om man utsatts för ett brott.

  Tydliga signaler
  För att bygga ett tryggt samhälle är det även avgörande med tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt. Samhället måste reagera när en människa utsatts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem. Brottsoffren måste få upprättelse. Som enskild ska man alltid kunna lita på att polisen har resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott samhälle som håller samman.

  Fler poliser
  Den polisiära närvaron måste öka. Det ska vara självklart att polisen finns närvarande i centrum i Karlstad en fredagskväll lika väl som att polisen kommer när en skogsmaskin blivit tömd på diesel i Sysslebäck. För att kunna åstadkomma detta behövs fler poliser. Totalt i Sverige vill KD ha 10 ooo ytterligare poliser. Detta förutsätter bättre arbetsvillkor och högre löner för polisen. Vi vill också att kommunerna ska kunna finansiera poliser med en något kortare utbildning istället för att som idag lägga pengar på väktare.

  Tingsrätt i Arvika och hovrätt i Karlstad
  Domstolsväsendets kapacitet behöver öka. Tiden mellan brott och straff måste minska. Idag kan en person fortsätta begå brott i väntan på domstolsförhandlingar. För att åtgärda detta vill vi att tingsrätten i Arvika öppnas igen och att en hovrätt instiftas i Karlstad.