• Infrastruktur

  En fungerande infrastruktur är både en överlevnads- och utvecklingsfråga för vårt län. Stärka Värmlands infrastruktur – underhållsskulden är enorm!

  E18
  E18 är snart fyrfilig hela sträckan Stockholm – Oslo förutom åtta mil inom Värmland. Denna olycksdrabbade sträcka måste också mötessepareras och bli fyrfilig.

  Järnvägen
  Även järnvägen måste utvecklas så att fler använder sig av möjligheten att åka miljövänligt. På kort sikt måste flaskhalsen mellan Kil och Karlstad få dubbelspår. Men i ett längre perspektiv är målet att man ska kunna åka sträckan Oslo – Stockholm på under tre timmar och till Gardemoens flygplats på runt en timme. Detta skulle ge helt andra möjligheter att arbetspendla både till och från Värmland liksom inom länet. Dessutom bör flera av de stängda stationerna på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan öppnas på nytt.

  Grusvägar
  Värmland utgörs till stora delar av landsbygd och grusvägnätet är omfattande. I stor utsträckning utgörs det av enskilda vägar där lokala vägföreningar ansvarar för att hålla vägarna i skick.  Dessa måste få ett bättre stöd  till bland annat till tjälsäkring.

  Fibernätet
  Vi måste fortsätta jobba med att bygga ut fiber så att alla hushåll i hela Värmland har möjlighet att ansluta sig. Detta ger än större möjlighet att bo och verka i Värmland.

  Gränspendling
  Många värmlänningar pendlar till Norge för att jobba. Vi har en stor geografisk fördel med att ligga så nära Osloområdet. Tyvärr har vi dock fortfarande en hel del gränshinder, vilka vi måste arbeta för att få bort. Detta gäller inte minst skatter, men även problem med norska NAV vid sjukdom och arbetslöshet. Sverige behöver få till ett avtal med Norge som underlättar arbetspendlingen mellan länderna.