• Landsbygdsutveckling

  Med Hjärta för hela Värmland – Levande landsbygd och goda grannar

  Värmland har goda förutsättningar att ha en levande landsbygd. Vi måste fortsätta arbeta för en stärkt ägande- och brukanderätt för våra skogsägares skull, för den värmländska skogsindustrins skull men inte minst för klimatets skull. Värmlands infrastruktur har fått stå tillbaka länge, oavsett om det gäller tåg, vägar, flygplatser eller bredband. Gränsstängningarna har gett många negativa effekter. Återuppbygg tilliten mellan våra länder.

  Kristdemokraterna vill;

  • Ge skogsägarna rätt förutsättningar att bruka skogen
  • Minska vargstammen i Värmland – vi måste få en hållbar rovdjursförvaltning som även tar hänsyn till de som bor och verkar inom vargrevir
  • Stärka Värmlands infrastruktur – underhållsskulden är enorm!
  • Stärka samarbetet med Norge – vi behöver bygga upp nya strukturer som inte hindrar människor från att passera gränserna.