• Landsbygdsutveckling

  Det ska gå att leva gott i hela Värmland. Inte minst är det viktigt att det finns goda möjligheter att bedriva näringsverksamhet även på landsbygden. Där har frågor som kommunikationer och fungerande bredband en stor betydelse. Andar frågor är äganderätten och rovdjursförvaltningen.

  Skogen och äganderätten
  Sveriges landsbygd har en enorm potential som vi måste ta vara på, både när det gäller matproduktion, omställning till icke-fossilt bränsle och allt annat som våra skogsprodukter kan användas till. Här har vi värmlänningar en ”guldgruva”. Därför är äganderätten oerhört viktig. Skogen mår bäst av att brukas, vilket också är bra för miljön. Om man från statsmakternas sida vill bevara vissa skogspartier orörda måste en vettig ersättning utgå till skogsägarna. Samma sak måste gälla ifråga det i många stycken orimliga vattendirektivet, där krav ställs på att flera hundra år gamla dammar ska tas bort. Något som riskerar att ruinera enskilda markägare och därtill förstöra kulturlandskapet.

  Vargfrågan
  Jakt och viltvård är viktiga frågor för många av oss värmlänningar. Vi ser tyvärr hur vår möjlighet att bedriva jakt hotas allt mer från flera fronter. För det första måste vi få en rovdjursförvaltning värd namnet. Vi värmlänningar kan inte bära halva Sveriges vargstam. Demokratiskt fattade beslut ska kunna genomföras utan sabotage från ”värnarorganisationer” Ska vi få en fungerande samexistens är det oerhört viktigt att vargstammen förvaltas och att bördan fördelas. Naturvårdsverkets beslut om att stoppa alla licensjakt på varg är därför mycket problematiskt.  Ersättningsnivåerna till den som sätter upp rovdjursstängsel, liksom den som får sina djur rivna behöver ses över så att man faktiskt ersätter de verkliga kostnaderna inklusive arbete.

  Även vildsvinen är ett växande problem på många håll. Förutsättningarna för vildsvinsjakt liksom möjligheterna till att få avsättning för köttet måste förbättras.